Radar · Djurrätt

C-ledamot vill öka sekretessen för lantbrukare: ”Trakasserier”

Mindre insyn i djurhållningen ska minska trakasserierna mot lantbrukare.

Mindre insyn och mer sekretess kring hur djurskydd bedrivs. Det vill riksdagsledamoten Mikael Larsson(C) ha. Målet är att förhindra trakasserier.

Mikael Larsson är en av många som skickat in motioner under den allmänna motionstiden, och ett av förslagen rör alltså sekretess kring djurskydd. Förslaget är lite luddigt skrivet men går ut på att sekretessen ska öka när det gäller sådant som framkommit vid länsstyrelsernas gårdsbesök för att kontrollera gårdarna. Det ska alltså bli svårare för enskilda personer att ta del av innehållet i länsstyrelsernas protokoll.

Mikael Larsson (C) har skickat in en motion om att öka sekretessen kring djurskydd
Mikael Larsson (C) har skickat in en motion om att öka sekretessen kring djurskydd. Med ökad öppenhet ökar trakasserierna mot lantbrukare, menar han. Foto: riksdagen

”Regeringen bör … snarast utreda hur sekretessen för djurskydd kan bli än bättre så att alla handlingar som lämnar länsstyrelserna i dessa fall alltid har ett starkt sekretess och djur och lantbrukare sätts i första rummet.”

Mikael Larsson skriver vidare:
”Öppenhet och transparens är bra och viktigt men bedöma hur djurskyddet är och vad ev. åtgärd ska bli är något som länsstyrelsens profession ska göra och inte enskild som begär ut handlingar. På detta sätt kan också trakasserier mot lantbrukare öka och djurskyddet blir inte starkt och bra när människor med andra intressen kan ta del av ev handlingar.”

Mikael Larsson är suppleant i flera utskott, bland annat i Miljö- och jordbruksutskottet.

Läs motionen här: Sekretess inom djurskydd

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV