Radar · Utrikes

Berlin och Paris pekar ut Moskva om Navalnyj

Aleksej Navalnyj omgiven av sin fru Julia och sonen Zahar under rehabiliteringen i Tyskland.

Under hot om EU-sanktioner anklagar Tyskland och Frankrike ryska myndigheter för ”inblandning och ansvar” i förgiftningen av den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj.

Navalnyj, mångårig kritiker av Rysslands president Vladimir Putin, kollapsade på ett flygplan i Ryssland den 20 augusti. Efter frågetecken kring vården i Ryssland flögs oppositionsledaren till Tyskland. Tre västeuropeiska laboratorier samt Organisationen för förbud mot kemiska vapen, OPCW har fastslagit att han förgiftats med det av Sovjetunionen framtagna nervgiftet novitjok.

I ett gemensamt uttalande från de franska och tyska utrikesministrarna – Jean-Yves Le Drian och Heiko Maas – på onsdagen står att deras länder upprepade gånger bett Moskva om en redogörelse för vad som hänt men att ”ingen trovärdig förklaring har hittills lämnats av Ryssland”.

”I detta sammanhang anser vi att det inte finns någon annan rimlig förklaring till Navalnyjs förgiftning än Rysslands inblandning och ansvar”, fortsätter uttalandet.

EU-sanktioner

Utrikesministrarna ska vidare påverka andra EU-länder att införa sanktioner mot ”individer som anses vara ansvariga för detta brott och överträdelser av internationella normer, baserat på deras officiella ställning, samt mot ett organ som är inblandad i novitjokprogrammet”, står det.

Tidigare under dagen klargjorde Heiko Maas för tyska parlamentariker att sanktioner är att vänta om inte Moskva lämnar en trovärdig förklaring.

Allvarlig överträdelse

– En allvarlig överträdelse av internationell lag begicks med ett kemiskt stridsmedel, och något sådant kan inte ske utan konsekvenser, sade han.

– Det står klart att händelsen inte är uppklarad. Om nödvändig information inte läggs fram kommer riktade och proportionella sanktioner mot den ryska sidan vara oundvikliga, fortsatte Maas.

Den 44-årige Navalnyj har skrivits ut från sjukhuset, men är kvar i Tyskland för rehabilitering. Han sade i dagarna att detta kan ta ytterligare ett par månader, men har klargjort att han tänker återvända till Ryssland.

Fakta: Novitjok – det händer i kroppen

Novitjok är ett samlingsnamn för en grupp nervgifter som togs fram i Sovjetunionen på 1970- och 1980-talen. Det består av olika, avancerade blandningar av kemikalier. En av dem, kallad A-230, anses vara fem till åtta gånger dödligare än nervgasen VX.

Novitjok finns i form av vätska eller i fast form som ett mycket fint pulver.

Giftet har effekter som liknar dem från andra nervgifter. Det blockerar signaler från hjärnan till musklerna, vilket leder till att flera av kroppens funktioner kollapsar. Symtomen inträder inom 30 sekunder till två minuter.

Så drabbas kroppen:

Hjärnan: Kramper, förlorat medvetande eller koma.

Ögon: Sammandragning av pupillerna.

Lungor: Andnöd, överdriven vätskeutsöndring.

Hjärtat: Initialt högt blodtryck och ökad hjärtfrekvens som sedan sjunker till lågt blodtryck och minskad hjärtfrekvens. I dödliga fall drabbas den förgiftade av kvävning eller hjärtstillestånd.

Mage och tarmar: Illamående, kräkningar och diarré.

Hud: Överdriven svettning.
Källa: BBC

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV