Intro

Skörda, skatta & dragga plast

För att rädda skördarna av frukt och grönsaker i Italien under coronakrisen, vill den italienska regeringen ge runt 200 000 papperslösa i landet arbetstillstånd. 
I Sverige har de papperslösa inte dykt upp i den offentliga diskussionen om våra skördar (uppskattningsvis lever uppemot 35 000 utan papper i vårt land). Här pratas det istället om nystartsjobb och att sysselsätta långtidsarbetslösa ute på åkrarna.
Syres Olof Klugman berättar om läget i dagens nummer.

Och i Indien är läget riktigt katastrofalt på den här fronten
– nästan 700 miljoner beräknas vara direkt eller indirekt beroende av jordbruket för sin försörjning. Läs Neeta Lals skakande rapport.

En ny skatt – ska det lyckas få bort farliga kemikalier i kläder och skor? Idag fick regeringen en ny utredning på sitt bord som de beställde för drygt ett år sedan. Det berättar jag om i dag. Och skriver om yrkesfiskare som får dela på 3,6 miljoner från myndighet för att dragga efter gamla och miljöfarliga fiskeredskap i plast.

Dagens buffet är serverad – du hittar mer inne i tidningen.