Radar · Nyheter

Färre fall på äldreboenden i Stockholm

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, under den dagliga myndighetsgemensamma pressträffen om covid-19.

Resten av Sverige måste ta del av lärdomar från Stockholm för att förhindra ytterligare smittspridning på äldreboenden. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell, som också noterar att antalet fall på äldreboenden minskar i huvudstaden.

3 040 personer har nu avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige, visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik. Det är en ökning med 99 personer det senaste dygnet.

De uppdaterade siffrorna visar även att totalt 24 623 har bekräftats smittade av coronaviruset i Sverige.

Allt fler som testats positivt i Sverige kommer från sjukvården där tester görs i större skala.

– Det är ett gott tecken, säger Anders Tegnell.

70 dödsfall per dag

Det innebär att man därmed blir bättre på att skydda sjukvården och äldrevården.

Gällande dödsfall är kurvan är ganska stabil och ligger på runt 70 om dagen.

– Vi har i stor utsträckning lyckats hålla oss under gränsen för vad sjukvården klarar med, även om det är tufft för dem, säger Tegnell.

1 645 personer får eller har fått intensivvård.

Under onsdagens pressträff redovisade Socialstyrelsen siffror över antal smittade och döda på äldreboenden och för personer med hemtjänst.

Där framgick att hälften av personerna i åldern 70 eller äldre hade avlidit på särskilt boende, och ungefär en fjärdedel av de avlidna inom åldersgruppen hade hemtjänstinsatser.

Lärdomar från Stockholm

I Stockholm syns nu en minskning av fall på äldreboenden, vilket kan tyda på att de åtgärder man gör har effekt, säger Anders Tegnell.

– En viktig sak med det är att tänka på att de lärdomar vi drar i Stockholm tas ut till resten av landet. säger han.

Det här ett fortsatt aktuellt ämne och vi har jobbat vidare för att se om det finns några ytterligare åtgärder som kan vidtas, säger Malin Grape vid Folkhälsomyndigheten om hygienrutiner inom äldreomsorgen.

– Många i den här gruppen behöver stöd i sitt dagliga liv, säger hon.

Det allra viktigaste för att förhindra spridning av smitta inom äldreomsorgen är att personal kan vara hemma vid väldigt milda symtom. Även basala hygienrutiner ska kunna följas.

– Där har arbetsgivaren en väldigt viktig roll, säger Malin Grape.

Munskydd och visir tas upp på presskonferensen.

– Det är en ganska svår fråga. Vi har tittat på kunskapsläget, men det saknas studier kring det här, säger Malin Grape.