Energi · På gång

På gång

7/7  Trafikverket och Nationella cykelrådet publicerar statistik och undersökningar som är kopplade till cykling, Cykelbokslutet 2019. I bokslutet följs ett antal indikatorer som påverkar cyklandet.

Bostadsmarknadens utveckling

8/7 Svensk Mäklarstatistik presenterar månadssiffror om bostadsmarknadens utveckling.

Tio år sedan flygtur med solceller

8/7 Tio år sedan det solcellsdrivna planet Solar Impulse landade efter sin första 26 timmar långa flygning.

Antagningsbesked för universitet och högskolor

9/7 Universitets- och högskolerådet skickar ut antagningsbesked för utbildningar på universitet och högskolor.

Dom mot före detta Pekingambassadör

10/7 Dom meddelas mot Sveriges före detta Pekingambassadör som åtalats för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Amnestyrapport om skydd för sjukvårdspersonal

13/7 Amnesty släpper rapport om skydd för hälso- och sjukvårdspersonal kopplat till covid-19.