Radar · Miljö

Forskare: Så räddar vi insekterna

75 procent av världens viktigaste jordbruksgrödor befruktas via pollinatörer.

Minska utsläppen av växthusgaser, sluta med kemiska bekämpningsmedel, stoppa lokala föroreningar och öka den biologiska mångfalden. Det krävs för att få världens insekter att återhämta sig, enligt över 70 internationella experters nya ”färdplan”. Budskapet är att utvecklingen går att vända, men vi måste agera nu.

Det har kallats ”den dolda insektsapokalypsen”, att över 40 procent av jordens i dag 1 miljon insektsarter riskerar utrotning. Nu har över 70 forskare från olika länder sammanfattat vad som behöver göras för att rädda de kvarvarande insekterna, i vad de kallar en ”färdplan för återhämtning” publicerad i Nature ecology & evolution

– I grund och botten tänker vi strategiskt, och det är nytt. Nu, och längs med den fortsatta vägen – allt för att vända insekternas minskning, säger initiativtagaren, professor Jeff Harvey från nederländska ekologiinstitutet i ett pressmeddelande. 

Vad som omedelbart behöver göras, enligt forskarna, är att ta krafttag för att minska utsläppen av växthusgaser, ersätta kemiska bekämpningsmedel med biologiska, att identifiera och minska föroreningar samt invasiva arter, öka mångfalden i landskapet, att inrätta program för att bevara insekterna och att på olika sätt öka medvetenheten kring problemen.

Som gott exempel lyfter artikeln fram att den tyska regeringen har tillsatt medel för att rädda insekterna. Fler länder borde följa deras exempel, menar författarna.

– Som forskare vill vi samla all tillgänglig kunskap och omsätta den i handling, tillsammans med landägare, politiker och alla andra inblandade, säger Jeff Harvey.

På längre sikt vill han och de andra forskarna se ett internationellt organ för att dokumentera och övervaka resultatet av olika åtgärder, till exempel genom FN. De understryker samtidigt att man inte kan vänta tills vi vet resultatet av de föreslagna åtgärderna, och skriver: ”Vi måste agera nu.”