Radar · Migration

Danmark skärper krav om familjeåterförening

Danmark har länge haft en hård ton mot flyktingar och migranter, men också för andra som vill flytta till landet.

Den danska migrationspolitiken har länge varit känd som strikt. Nu har ett kontroversiellt förslag om integrationspotential som krav för barns rätt till familjeåterförening slopats. Men för att ha rätt till återförening införs istället en övre tidsgräns på tre månader inom vilken man måste ansöka.

Enligt refugees.dk, som är en del av danska Refugees welcome, innebär det i själva verket att ännu fler kan komma att omfattas av reglerna – vilket leder till att fler familjer kan komma att nekas familjeåterförening.

Lagändringen följer på en dom som lett till att omkring 80 barn kan få sina fall omprövade efter att först ha nekats rätten att återförenas med sina föräldrar i Danmark, då de uppgavs sakna potential att integreras i det danska samhället. Men istället införs nu en annan restriktiv åtgärd – en tidsbegränsning på tre månader inom vilken förälderns ansökan om familjeåterförening måste ha inkommit.

”Det var på tiden att att kravet på integration lyftes för barn mellan 8 och 15 år. Alla barn kan integreras, också de som är över 15 år gamla och faller under mer restriktiva regler”, skriver Refugees welcome.

Sedan 1 januari 2020 gäller lagändringen. Tre månader efter att föräldern fått beslutet om uppehållstillstånd, eller det att barnet fötts, måste ansökan om att få återförenas i Danmark ha inkommit. De nya reglerna kan omfatta långt fler än de tidigare eftersom inte alla kommer nås av informationen om deadlinen innan det är för sent att ansöka. Reglerna är enligt Refugees welcome omotiverade, då de flesta barn och föräldrar vill vara tillsammans, oavsett när ansökan inkommit.

Danmark är tillsammans med Storbritannien och Irland undantagna från EU:s gemensamma Familjeåterföreningsdirektiv. Det innebär att EU-regler kring rätten att återförenas inte gäller i dessa länderna, eftersom de omfattas av undantagsklausuler gällande frihet, säkerhet och rättvisa.