Radar · Integritet

Lärare lär sig prata om skam, porr och heder

"Killar vänder sig mer sällan till ungdomsmottagningen, och har inte samma kontaktytor som tjejer.

Skam, heder, kondomer, samtycke, porr. Det är ämnen som RFSU lyft med 1500 elever i en kampanjvecka om skolans sexualundervisning. ”Framför allt killar vill ha de här samtalen i skolan” säger Hans Olsson, sakkunnig i skolfrågor för RFSU.

”Våldsporren är min generations sexualkunskap” skriver 18-åriga Ebba Bjelke på hemsidan Sexualkunskapen ni aldrig fick, som några gymnasieelever på Södermalm har skapat i protest mot bristerna i skolans undervisning.

Även Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, tycker att undervisningen lämnar mer att önska, och arrangerar för andra året kampanjen ”Vecka sex” som bland annat ska förbättra kompetensutvecklingen hos lärare, berättar Hans Olsson som är föreningens sakkunniga i skolfrågor.

– Man behöver förbättra hur man pratar kring normer och hbtq-frågor, kön och sexualitet – framförallt när det gäller begränsande normer, som lärarna själva tycker är svårast, men även pornografi, och sex och kommunikation.

RFSU träffar under veckan elever och håller föreläsningar och workshops med lärare för att förbättra sexualundervisningen. Men vad är en bra sexualundervisning?

– Vi behöver prata om risker och negativa konsekvenser, men vi kan inte börja där. Det flesta elever har en positiv förhoppning om framtiden, som vi vill stödja. Unga är ofta väldigt medvetna. Vi behöver se dem som kompetenta och utgå från deras tankar och behov, säger Hans Olsson.

"Kan vi inte prata om till exempel när gränser överskrids skapar det skam
"Kan vi inte prata om till exempel när gränser överskrids skapar det skam. Det kanske viktigaste med skolans sexualundervisning är att samhället visar att det här är viktiga frågor som vi kan prata om", säger Hans Olsson, sakkunnig sexualundervisning för RFSU. Foto: Daniel Ivarsson

Enligt hans erfarenhet är det framför allt killar som efterfrågar skolans samtal om sex.

– De vänder sig mer sällan till ungdomsmottagningen, och har inte samma kontaktytor som tjejer. Där blir skolans undervisning viktig, för att prata om till exempel normer kring kön och maskulinitet.

I fjol stod ömsesidighet och samtycke i fokus för RFSU:s temavecka. Ett tecken på att ämnet är viktigt är att riksförbundets informationsmaterial om sex, kommunikation och gränser har väckt stort intresse, menar Olsson.

– Jag tycker absolut att vi ser en ökad medvetenhet om det, och det är glädjande. Men det är viktigt att skapa strukturer för det fortsatta arbetet så det inte blir beroende av tillfälligheter. Det här ska alltid ingå, säger Hans Olsson.

Vilka strukturer behöver ändras för att sexualundervisningen ska bli bättre?

– Alla har rätt till en likvärdig undervisning, men kvalitén är så skiftande mellan och inom skolor. Där saknas ett systematiskt arbete på skolorna för att få in de här frågorna i undervisningen.

Ansvaret för sexualundervisnignen ligger på varje skolas rektor.

– Men vi skulle vilja se att även kommuner och andra huvudmän tar större ansvar för kvalitén. Till exempel genom att se till att det finns kompetensutveckling, och göra uppföljningar av arbetet. Jag skulle även gärna se ett didaktiskt centrum för det här frågorna, som kan ge stöd till lärare baserat på pedagogisk forskning – som uppdateras.