Energi · Läsarnas

”Sverige behöver en vattenminister”

Vätternrundans deltagare cyklar över Stora Hammarsundet i juni 2019.

På veckans Läsarnas publicerar vi Vätternaktivisten Hans Mannefreds intervju med Kjell Andersson, vice ordförande i Swedish coast and sea center, en ideell förening som värnar om våra kust- och havsområden. Kjell Andersson föreslår bland annat att Sverige ska få en vattenminister – och som vattenminister vill han se Andreas Vos, ordförande i Vätternfonden.

Vem är du – kort presentation?

– Bor i Lund och började med dykning 1970. Min dykledare var marinbiolog Arne Samuelsson. Gick i pension 2015 från Lunds Tekniska högskola där min tjänst var forskningsingenjör och dykare. Gjorde min första undervattensfilm om Öresund 1987. Har varit projektledare för många undersökningar i olika undervattensprojekt bland annat för brokonsortiet Öresundsbron.

Vilka är miljöbovarna i förhållande till Munksjön? 

– Alla som inte renar sina utsläpp till Munksjön, från bland annat industri, reningsverk och dag- och regnvatten Här kan man även räkna in myndigheterna, eftersom man bara låter det fortgå utan att få igång forskningen på rening av föroreningar. 

Golder Associates gjorde en utredning av Munksjön 2014. Den betalades av Jönköpings kommun och länsstyrelsen. Finns det en risk att uppdragstagaren inte säger sanningen, med andra ord, inte klarar av att vara neutral mot Munksjö AB och Jönköpings kommun, som är två av de stora miljöbovarna till Munksjön?

– Den risken är mer än trolig. Under alla år som jag har varit aktiv som kontrollant hittar jag många dåliga undersökningar och denna är inget undantag. Ett exempel som inte nämns är att fibern med kvicksilver finns även på grunda områden. De borde också ha rekommenderat kommunen att sätta upp skyltar med varningstexter på att här finns gifter som vi varken har kunskap om eller kontroll på. Att göra en bra undersökning är inte lätt men här fordras oberoende kontrollanter som vågar ifrågasätta hur undersökningen bör göras.

Vilka övriga kommentarer har du till utredningen?

– Eftersom Munksjön har påverkats av otroligt många utsläpp med föroreningar som har pågått under många årtionden borde man ta in forskare med olika kompetenser. Vi har otroligt många bra forskare i Sverige men vi borde även koppla in utländska forskare. 

Det pågår nu en åtgärdsutredning som finansieras av Jönköpings kommun. Vad har du för råd till den utredningen för att de ska göra en bra och saklig utredning, som kommer att ligga till grund för Munksjöns framtid?

– Man tar inte gifterna som finns i Munksjön på allvar. Man vill bara bli av med ett bekymmer, men det går inte att göra en åtgärdsutredning i nuläget, innan man har gjort en ordentlig teknisk undersökning. Man blir också bekymrad när man ser att politiker och kommun tidigare i år planerar en förskola intill reningsverket i Munksjön. Ska vi sätta våra barn intill en av Sveriges giftigaste miljöer? Det inger inget förtroende.

Är det dags att byta namn på Munksjön till Kvicksilversjön? 

– Bra idé. 

Det finns stora mängder PFAS i Munksjön. Miljöbovarna i sammanhanget är Simsholmens reningsverk och Jönköpings flygplats, Hur ska Munksjön kunna bli PFAS-fri?

– Det får ingå i undersökningen. Först måste man veta hur mycket PFAS det finns i Munksjön.

Vi har sett filmklipp på när fibrerna med kvicksilver flyter ut från Munksjö-kanalen till Vättern. Vad är dina kommentarer till det?

– Kommunen och länsstyrelsen bara låter det gå, som om det inte finns några gifter eller problem i Munksjön, och har även fått folk att tro att fibern med gifterna ligger kvar på botten utan att veta hur det egentligen förhåller sig i verkligheten, för fiber och kvicksilver är lättflytande.

När Ironman intar Munksjön sprids mycket fiber i sjön. Vad är dina kommentarer om detta?

– Det är att ta stora risker. Ingen vet vilka gifter som finns och därmed bör folk varken bada eller tävla i sjön. Dessutom, skulle olyckan vara framme och man får ett drunkningstillbud, hur återfinner man personer i dessa flytande fibermassamoln med i stort sett ingen sikt? Var finns säkerhetstänket och var finns det sunda förnuftet?

Rekommenderar du folk att äta kräftor och fisk från Munksjön?

– Absolut inte. Det borde finnas skyltar med förbud mot att bada, äta kräftor eller fisk från sjön. Kommunen borde sätta upp en karta över alla rör som mynnar ut i Munksjön. 

Du har i debatten framfört att Sverige behöver en vattenminister. Vem skulle du vilja ha som Sveriges vattenminister?

– Sverige behöver en vattenminister, för i dag litar politikerna alldeles för mycket på myndigheterna, vilket de inte borde göra, för vatten är vårt viktigaste element och vi får det i stort sett gratis. Därför behöver det vara en person som är engagerad, vågar ifrågasätta myndigheternas, och kommunernas agerande och ansvar. Varför inte Andreas Vos?

Vem ger du dagens ros?

– Gunnar Lundquist, en miljökämpe som aldrig ger upp. Han brinner som ett ljus som aldrig slocknar för att Rädda Munksjön och Vättern. 

–––––––––––

Har du skrivit något som du vill delge Syres läsare? Välkommen att skicka ditt bidrag till malin.bergendal@tidningensyre.se!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV