Radar · Mänskliga rättigheter

Mer rasism mot personer med afrikansk bakgrund i Sverige: ”Inte förvånad”

En studie visar att Sverige ligger över genomsnittet i EU vad gäller diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund.

Personer med afrikansk bakgrund upplever mer diskriminering i Sverige än genomsnittet för gruppen i EU-länderna, visar en ny kartläggning.

En EU-studie som kartlägger etnisk diskriminering i 28 länder placerar Sverige över genomsnittet när det gäller diskriminering mot personer från söder om Sahara. Studien bygger på intervjuer med drygt 25 000 personer tillhörande olika minoriteter, insamlade i unionens samtliga medlemsländer mellan juli 2015 och oktober 2016.

Vad gäller upplevd diskriminering bland personer från söder om Sahara så sticker Sverige ut, skriver DN. 51 procent av respondenterna svarade ja på frågan om man har känt sig diskriminerad under de senaste fem åren, betydligt högre än genomsnittet i EU som låg på 39 procent. På frågan om diskriminering specifikt i arbetslivet ligger Sverige också över EU-snittet, 34 procent jämfört med 24 procent.

– Jag är inte förvånad, då vi är många som har delat våra upplevelser i många år utan att få gehör från svenska regeringen kring insatser mot afrofobi, kommenterar Lovette Jallow, aktivist inom antirasism.

Siffrorna bekräftar tidigare studier, bland annat den som Länsstyrelsen i Stockholm publicerade 2018. Där framkom till exempel att afrosvenskar har lägre lön jämfört med den övriga svenska befolkningen med samma utbildningsnivå.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV