Radar · Migration

Frankrike: Ensamkommande barn i desperat behov av hjälp

Nära Place de la République i Paris har ensamkommande flyktingbarn utan bostad tältat i över en månad.

Runt 100 ensamkommande flyktingbarn utan husrum har tältat i över en månad nära Place de la République i Paris. I veckan revs lägret och många av dem fick tillfälligt tak över huvudet, men det löser inte problemen, enligt Läkare utan gränser och flera andra människorättsorganisationer.

Det var polisen som rev tältlägret under tisdagen den 4 augusti på Square Jules Ferry, som ligger i det 11:e arrondissementet mitt i Paris, nära Place de la République.

Rivningen gick, enligt franska medier, lugnt till. Polisen övervakade evakueringen av de ensamkommande flyktingbarnen som tjänstemän från bland annat Paris stadshus eskorterade till en väntande buss.

48 av de ensamkommande barnen som har tältat på Square Jules Ferry fick igår ett tillfälligt boende på en skola i samma stadsdel, medan 30 med hälsoproblem och vårdbehov fick temporär inkvartering på sociala boenden.

Men det fanns också drygt ett tjugotal pojkar i lägret som väntar på att få sin ålder bedömd och fastslagen av rättsväsendet – en process som kan ta allt mellan ett halvår och 18 månader, enligt Médicins sans frontières, Läkare utan gränser i Frankrike.

Bostadslös med trauma

Eftersom det inte är klarlagt om de här pojkarna är barn eller inte fick de ingen hjälp från Paris myndigheter med tak över huvudet i går. Det här är en grupp som inte är ovanlig och som hamnar mellan stolarna, menar Läkare utan gränser.

Organisationen hävdar att mer än hälften ändå brukar erkännas som minderåriga av rättssystemet till slut.

Människorättsorganisationer, jurister, aktivister och utsatta har under ett antal år larmat om ett bristfälligt och ostrukturerat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Paris.

De menar att frivilligt hjälparbete inte räcker till och att landets regering och stadens borgmästare måste ta sitt ansvar för de här barnens överlevnad och hälsa, se till att de får husrum, nödvändig vård och skolgång.

Tidigare rapportering från Läkare utan gränser visar att många ensamkommande flyktingbarn är traumatiserade av alltifrån krigsupplevelser till våld och övergrepp på vägen till det land där de söker asyl.

Enligt lag är de olika departementen i Frankrike ansvariga för att skydda alla ensamkommande minderåriga på franskt territorium.

Men i verkligheten befinner sig sedan åratal hundratals, kanske tusentals, barn utan husrum på Paris gator – barn som anlänt ensamma efter en farlig resa. Och coronapandemin har ytterligare försvårat situationen för dem, enligt Läkare utan gränser.

Därför startade människorätts- och flyktingorganisationer som Utopia 56, Committee for the exiled people’s health (kommittén för hälsa för personer i exil) och Läkare utan gränser i Frankrike, en kampanj där de satte upp tältlägret den 29 juni på Square Jules Ferry.

Syftet var att synliggöra problemen, få politiker och tjänstemän att agera. Paris borgmästare gjorde sedan ett uttalande om att en mer strukturerad hjälp till ensamkommande flyktingbarn skulle kunna komma.

Men bara om regeringen ger ekonomiskt stöd till det. Och regeringen har vägrat att svara på den frågan.

De hemlösa barnen och ungdomarna i tältlägret nära Place de la République har, enligt de arrangerande organisationerna, varit helt beroende av det humanitära engagemanget från olika frivilliggrupper för att kunna överleva.

Vad betyder det att Paris stadsstyre nu sett till att de flesta av dem har fått en tillfällig bostad?

Corinne Torre, som är uppdragschef för Läkare utan gränser i Frankrike, säger i ett uttalande:

– Det är viktigt att vi på Läkare utan gränser följer de här ungdomarna som under månader har nekats hjälp i Frankrike, för att säkerställa att de får ordentlig vård, särskilt när det gäller mental hälsa. Vi kommer att förbli vaksamma: det är utan tvekan att överge dem om de blir hänvisade tillbaka till gatan igen om några veckor.

Hon berättar i en intervju med nätverket Squat net att de organisationer som har satt upp tältlägret har gått med på rivningen eftersom Paris vice borgmästare, Dominique Versini, med ansvar för barns rättigheter och skydd nu vill bidra till konkreta lösningar på problemen.

Paris, blivande föredöme?

Enligt den vice borgmästaren finns det planer på att förbättra situationen för de ensamkommande flyktingbarnen genom att till exempel kunna erbjuda dem tak över huvudet i en av stadens byggnader. Men den behöver renoveras först.

– För tillfället känner vi inte till detaljerna om det stöd som tillkännagivits av staden Paris för ensamkommande minderåriga och inte heller när den här nyligen annonserade  mottagningsstrukturen kan tänkas vara på plats, säger Corinne Torre till Squat net.

Hon fortsätter:

– Det här skulle naturligtvis kunna utgöra ett betydande steg framåt i den strid som pågått i åratal för att upprätthålla respekten för de ensamkommande barnen och driva på de instanser som är ansvariga för barns skydd. Nu måste vi se till att det här sker så snabbt som möjligt!