Radar · Inrikes

Företag missar rehabstöd till anställda

Depression, stress och utmattning – psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, enligt Försäkringskassan.

Bara en fjärdedel av Försäkringskassans pengar som ska gå till rehabstöd åt företagens sjuka anställda, betalades ut under 2019. Det rapporterar Sveriges radio.

Knappt 55 miljoner, det vill säga 25 procent av Försäkringskassans budget för rehabilitering av sjuka anställda på företag, har betalats ut under 2019, enligt myndigheten.

I praktiken kan det innebära att personer som till exempel har varit sjukskrivna för den vanligt förekommande diagnosen psykisk och stressrelaterad ohälsa inte får möjlighet till mer långsiktiga lösningar via sin arbetsgivare.

Rehabiliteringsstödet på 10 000 kronor per anställd ska användas till att förkorta eller förebygga sjukfall. Numera finns det krav på arbetsgivaren att ha en obligatorisk plan för den som har varit sjukskriven och är på väg tillbaka i arbete.

Pengar för långsiktig lösning

Här kan rehabiliteringsstödet ge möjlighet till exempelvis stödjande samtal för att hantera stress i jobbet eller fysisk anpassning av arbetsplatsen. Men det är inte till för någon medicinsk behandling.

Varför är det då så få företag som söker det här bidraget för sina anställda?
Krångligt att ansöka, otydligt vad som går att få stöd för. Eller så känner företag helt enkelt inte till att det här stödet finns. Det är anledningar som en företagshälsovård och en arbetsgivarorganisation uppger att de har upptäckt.

Men Försäkringskassan meddelar att de har haft informationskampanjer och tycker att det är för tidigt att konstatera att de inte har lyckats att nå fram med information om stödet till arbetsgivare.

– Vi följer utvecklingen och har inte sett att vi behöver göra några justeringar nu. Men som sagt vi får följa det en längre tid och se om vi behöver föreslå några ändringar, säger Försäkringskassans nationella samordnare Cecilia Udin till Sveriges radio.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV