Radar · Miljö

Civilsamhället håller rådslag om grön nystart efter pandemin

Initiativtagare till rådslaget är Lars Igeland, lärare på Färnebo folkhögskola och mångårigt aktiv i miljörörelsen.

Miljöorganisationer ser brister i makthavarnas återhämtningsplaner efter pandemin. Nu samlas de för att diskutera alternativ, under parollen ”Grön rättvis nystart”.

– Många pratar nu även i Sverige om en green new deal, en klimatomställning som tar sociala hänsyn och rättviseaspekter. Då är det jätteviktigt att de rörelser som jobbar med klimatfrågan är med och ger våra synpunkter, säger Lars Igeland, lärare på Färnebo folkhögskola och initiativtagare till rådslaget som äger rum under helgen 8–9 augusti.

Bland arrangörerna finns även Jordens vänner, Klimataktion och Klimatriksdagen, och deltar gör bland annat representanter från Fridays for future och fackföreningsrörelsen.

Vad finns det då för problem med EU:s och USA:s nya gröna givar, enligt arrangör Lars Igeland?

– De riskerar att bli väldigt urvattnade. Vi ser i och med corona att det pumpas in stora mängder pengar för att få igång ekonomin, det framgår att det finns resurser. Men de första satsningarna i Sverige har varken varit tydligt gröna eller haft rättviseprofil. Till exempel har man fortsatt ge stora subventioner till flyget. Det borde vara uteslutet! 

För att göra rådslaget coronasäkert delas programmets föreläsningar och diskussioner upp mellan olika platser i landet, på folkhögskolan Österfärnebo vid Dalälven, i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå. Plus människor som är med på distans.

Akutplan för klimatet

Bland frågorna som ska diskuteras finns ”Kan en grön rättvis nystart bidra till ökad demokrati?”, ”Hur kan industrin ställas om?” Och ”Hur kan vi skapa meningsfulla jobb samtidigt som vi tacklar klimatkrisen och bygger ett robustare samhälle?”

Det är gigantiska frågor att tackla på två dagar. Vad ska det utmynna i?

– Man hinner inte på två dagar göra en plan. Huvudsyftet är att omställningsrörelsen, fackföreningsrörelsen, ungdomsrörelser och stad och landsbygd får kontakt med varandra för att bygga nätverk för framtida diskussioner, säger Lars Igeland.

Vad konkreta planer beträffar har Klimatriksdagen redan tagit fram ett utkast på en ”Akutplan för klimatet”, som är tänkt att antas nästa år, som de kommer att redogöra för under helgen.

– Så det finns frön till sådana diskussioner. De pågår på olika håll, men förhoppningen är att de kan berika varandra. Kanske tillföra ett förortsperspektiv till akutplanen, föreslår Lars Igeland.

Ett syfte med mötet är att lyfta miljöarbetet till en politisk nivå.

– Det finns många möten om vad man göra som privatperson, och många håller på med egna initiativ, till exempel inom odling. Men för att trycka på politiskt behöver vi i rörelsen också prata om ekonomin, hur riksdagen och EU sprider sina pengar. Den dimensionen finns absolut med.

För den som inte själv kan delta i rådslaget kommer Färnebo folkhögskola att tillgängliggöra delar av materialet på sin hemsida.