Radar · Miljö

Klartecken för säljakt

För första gången tillåts licensjakt på gråsäl i Sverige.

För första gången tillåts licensjakt på gråsäl i Sverige. Totalt får 2 000 gråsälar skjutas i samtliga län som har kust mot Östersjön från 20 april fram till den 31 januari nästa år.

”Nu kan jakten bedrivas i större områden”, säger Marcus Öhman, chef för vildförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Orsaken till att licensjakt nu tillåts är att gråsälspopulationen växer och samtidigt orsakar skador på fiskeredskap, skadar fångst i redskapen och bidrar till minskad fiskfångst generellt. Precis som tidigare år tillåts skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Skyddsjakt får bara ske i närheten av platser där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Totalt får 900 knubbsälar och 400 vikare skjutas under skyddsjakten. Knubbsälar får jagas från den 20 april och ett år framåt, med undantag för perioden 21 maj till 15 juli. Vikarie får jagas den 1 maj till den 31 januari nästa år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV