Radar · Inrikes

Tullverket: Nya lagar mot organiserad brottslighet

Charlotte Svensson, generaltulldirektör.

Tullverket saknar den lagstiftning som krävs för att kunna agera effektivt mot organiserad brottslighet. Det skriver generaltulldirektör Charlotte Svensson på DN Debatt.

Tullverket presenterar på onsdagen rapporten ”Lägesbild organiserad brottslighet 2020” som enligt Svensson ger en allvarlig bild av vad Sverige står inför.

Den organiserade brottsligheten har flyttat fram sina positioner och smuggling bedrivs i dag i former som påminner om legal affärsverksamhet, enligt tulldirektören.

”Dagens lagstiftning är föråldrad och ger oss inte de befogenheter vi behöver. Smugglingslagen är från år 2000 och flera av bestämmelserna härstammar från den ännu äldre varusmugglingslagen.”

Även den nya lagen om hemlig dataavläsning av krypterade tjänster får kritik för att det finns begränsningar i att få del av och spara uppgifter som anses behövas.

Samtidigt uppstår problem när lagstiftning byggs på gång på gång vilket gör regelverket svårläst, skriver Charlotte Svensson och kräver en bred översyn av lagstiftningen.