Radar · Integritet

Rektor önskar kameraövervakning efter eldningar – kommun tveksam

En rektor på en grundskola i Örebro vill införa kameraövervakning men kommunen är tveksam.

Enligt Torleif Ander, rektor vid Engelbrektsskolan i Örebro, går mycket tid åt att utreda skadegörelse på skolan och övervakningskameror skulle vara en lösning på problemet. Men kommunen vill iaktta försiktighet gällande kameraövervakning.

– Ibland i kameradiskussionen pratar man om att det skulle vara negativt för integritet att ha kameror uppe. Jag vill nog snarare lyfta att det är ett stort ingrepp på integriteten för individen att behöva vara rädd och osäker på skolan, säger Torleif Ander till SVT nyheter.

Diskussionen har blossat upp efter att elever i Örebro satt eld i papperskorgar, vilket kopplas till en utmaning i sociala medier. Risken med bränderna har lett till att polisen via Facebook bett vårdnadshavare att prata med sina barn om problemet.

Övervakning kontra integritet

Enligt Datainspektionen krävs inget tillstånd för att sätta upp övervakningskameror i till exempel klassrum, korridorer, personalrum och uppehållsrum. Men en skolgård anses vara en allmän plats och kan därför kräva tillstånd för kameraövervakning.

I detta fall beslutar Örebro kommun om intresset för att kameraövervaka väger tyngre än integritetsintresset och ska ansvara för att regler följs.

Kommunalrådet Marlene Jörhag (KD), ordförande i programnämnd barn och utbildning, förespråkar andra åtgärder som att informera och låta polisen besöka skolan.

– Jag tycker inte att kameror är den första lösningen man ska ta till. Det handlar ju om att övervaka barn och ungdomar och det finns ju mycket regler omkring det också, säger hon till SVT nyheter.

”Öka tryggheten? Mer vuxna”

På SVT:s inslag kom 63 kommentarer på frågan: Vad tycker du om övervakningskameror i skolan? En klar majoritet av kommentarerna var positiva till övervakning.

En skriver till exempel: ”Vilka är emot övervakningskameror på allmänna platser? Inte den som har rent mjöl i påsen. Bättre koll behövs.” Ett av svaren lyder: ”Vem avgör om just ditt mjöl är rent i framtiden? Känns som vi sätter ett plåster på ett plåster i skolan. Vill vi öka tryggheten? Jobba för mer vuxna i skolorna i stället”.