Radar · Integritet

Frankrikes koloniala arv belyst i fransk rättegång

Aktivisten Mwazulu Diyabanza och de övriga åtalade har väckt mycket uppmärksamhet för sitt försök att ta en afrikansk begravningspåle från ett museum i Paris.

En rättegång om stulna konstföremål från ett museum i Paris har lyft frågan om Frankrikes koloniala arv. De åtalade är aktivister som menar att deras agerande ska ses som en protest mot de många stölder som skedde under kolonialtiden.

”Ingen har försökt ta reda på vilken skada som har gjorts mot Afrika”, sade den åtalade Mwazulu Diyabanza under rättegången, enligt New York Times.

Han är en 41-årig aktivist född i Kongo och talesman för en panafrikansk rörelse som fördömer kolonialism och kulturell expropriation.

Tillsammans med fyra andra aktivister står han åtalad för att ha försökt stjäla en afrikansk begravningspåle från 1800-talet från sin plats i Quai Branly Museum i Paris. Händelsen utspelade sig i samband med en protest mot de stölder av kulturföremål som förekom under kolonialtiden.

”Vår handling syftade till att radera de förödmjukande handlingar och respektlösheten från de som plundrade våra hem”, sade Diyabanza enligt New York Times.

Debatt om återlämning

I Frankrike har det länge pågått en debatt om de många föremål som återfinns i dagens museer och huruvida de borde lämnas tillbaka till ursprungsländerna. Man beräknar att omkring 90 000 föremål från Afrika söder om Sahara återfinns i franska museer idag och att många av dem stals eller förvärvades under tvivelaktiga omständigheter.

År 2017 lovade president Macron att en stor del av de många kulturföremålen skulle lämnas tillbaks till de afrikanska ursprungsländerna, men sedan dess har mycket lite hänt. Bara i 27 fall har det meddelats att föremål ska återlämnas, men än så länge så har bara ett av dem återlämnats, rapporterar New York times.

Tidningen skriver vidare att aktivisternas advokat Calvin Job menar att återlämning ska vara regeln och inte undantaget. Job säger i en senare intervju med tidningen att liknande händelser i landet där aktivister försökt stjäla museiföremål handlar om identitet:

”Vi har ungdomar som har ett identitetsproblem /…/ som inför bristande handling, brist på politisk vilja, har funnit det legitimt att göra det arbete som andra inte gör. ”

Åklagaren har yrkat på 1000 euro i böter för Diyabanza och 500 euro för de övriga åtalade. De låga summorna sågs som en kollektiv vinst av de närvarande aktivisterna. Domen förväntas komma den 14 oktober.