Energi · En syl i vädret

Skärmytslingar vid gränsen

En fransk husar och en österrikisk kyrassiniär skärmytslar under Napoleonkrigen.

Radion står på och tydligen har det varit skärmytslingar vid gränsen någonstans. Skärmytslingar, ett lustigt ord som nästan bara finns i nyhetsrapportering. I sig själva är skärmytslingarna knappast lustiga, men ordet – man måste smaka lite på det. Är det skär-mytslingar eller skärm-ytslingar? Och vad är en ytsling eller mytsling?

SAOB fattar sig kort om etymologin: ”jfr mln schermutselinge (holl. schermutseling); vbalsbst. till SKÄRMYTSLA, v”. Jo, om man jämför med det medelnederländska och det holländska ordet ser man att de är lika. Som så många andra ord på nederländska och svenska, tyska och svenska, engelska och svenska, eftersom de är nära släkt. Men sen då?

Commedia dell’arte

Svensk etymologisk ordbok har inte med skärmytsling, men där-emot skärmytsel, ett ord som jag aldrig har vare sig sett eller hört förr. Det verkar betyda samma sak, och liknande ord finns på danska, tyska, franska, italienska – där det heter scaramuccia. En scaramuccia vid gränsen. Scaramuccia, Scaramuccio eller Scaramouche är en av de stående rollfigurerna i 1500-talets commedia dell’arte, en kaxig figur, alltid i svarta kläder, som skryter mycket om hur stark och modig han är men alltid får stryk av Harlekin på slutet.

Det finns också ett liknande ord på engelska: skirmish, som är vanligare än det svenska ordet skärmytsling. En skirmish är en mindre strid, precis som en skärmytsling, och det är nog sannolikt att de som berättar om skärmytslingar vid gränsen har fått sin information från engelskspråkiga källor som talar om skirmishes. Skirmishers är för övrigt soldater som står utplacerade för att mucka med fienden i syfte att störa och distrahera, om jag förstår saken rätt.

Engelskan har fått ordet från franskan som har fått det från italienskan, och sedan har det påverkats av det fornengelska verbet skirmysshen, som betyder dra ett vapen och har samma ursprung men har kommit på andra vägar.

En commedia dell’arte-trupp har kommit till stan
En commedia dell’arte-trupp har kommit till stan. Den svartklädda figuren i vagnen är Scaramuccia, skärmytslaren, bråkmakaren, som alltid får stryk av Harlekin på slutet.

En sköld av hud

Men är det skär- eller skärm- i början? Skär-mytsling låter som om det skulle vara ett knivslagsmål eller kanske som om man rensar luften, om det är samma skär- som i en renande skärseld. Skärm-ytsling låter som tjafs i sociala medier, men det har hänt en del med skärmarna sedan de här orden kom till.

En skärm är ju ursprungligen ett skydd mot något. Fornsvenska skærmber var ett skydd mot belägrande soldater, en skans, ett fäste, men också en sköld, och det verkar vara den betydelsen som är aktuell här. Sköldarna var nämligen, åtminstone enligt min etymologiska ordbok, överdragna med skinn, som heter cárman- på sanskrit, scortum på latin och så vidare.

Man kan följa skärm tillbaka till den urindoeuropeiska roten (s)ker, som betyder skära och som även skinn kommer från. Och screen, det ord som har ersatt skirm i betydelsen skärm på engelska. Så en skärm var något som var utskuret ur ett djurs hud.

Man brukar säga att pennan är skarpare än svärdet – men skärm-
arna som vi skriver och läser på är alltså ursprungligen sköldar. Ett skydd mot en kaotisk omvärld? En sköld i bataljer på nätet? För all del, men det är inte därför de heter så.

SAOB listar ett till synes oändligt antal typer av skärmar. Skärmar på skärmmössor, skärmar som man sätter som kupor över mat, till exempel en äppleskärm, stänkskärmar och skärmen som täckmantel. I en 1700-talstext sägs en grupp ha ”giort Guds ära til en skärm ej allena för deras girighet och ärelystnad, utan ock för deras grymhet”.

Det första användningsområdet som nämns är helt enkelt något som ger skydd eller avskärmar ”(l. till formen liknar sådan anordning osv.)”. Det inledande l. betyder eller. Och det är väl därför skärm också finns med i bildskärm.

En liten skärmytsel

Så skärmytslingen är alltså en skärm-ytsling. Vad en ytsling är förklarar varken den ena svenska ordboken eller den andra. I den engelska etymologiska ordboken, däremot, står att en del moderna former av ordet i germanska språk har en diminutivändelse, alltså en ändelse som säger att det här är något litet. Som -ett i statyett och det ryska -ka som gör lilla Ivana till Ivanka.

På svenska har vi inte så mycket diminutivformer, men -ling är en gammal sådan. Alla -lingar måste i och för sig inte vara små, som killingar och gässlingar. Älsklingen kan vara stor som ett hus, men ändå få en diminutivändelse.

Så skärmytseln från Svensk etymologisk ordbok har fått en diminutivändelse och blivit skärmytsling. Verbet skärmytsla eller skärmytsa finns också, och till och med den utbroderade varianten skärmytsera, fast de allihop troligen har legat oanvända de senaste 350 åren. Det vore bra om det berodde på att det hade varit fred på jorden, men så är det ju uppenbarligen inte. Men det är i alla fall ingen som har gjort skärmyteri, för det ordet finns inte.

På engelska är en skirmisher en soldat som är utposterad för att distrahera fienden
På engelska är en skirmisher en soldat som är utposterad för att distrahera fienden. Foto: Johan Nilsson/TT