Radar · Inrikes

Höjd terrorberedskap: ”Attentat kan ske”

Polisen höjer beredskapen.

Polisen har höjt sin närvaro på flera platser i landet för att snabbt kunna agera vid ett terrordåd. Bakgrunden är terrorattentaten i Österrike och Frankrike.

Polismyndigheten tog beslutet om en ”nationell särskild händelse” redan i onsdags.

– Vi har en utökad närvaro på vissa platser och objekt som vi anser nödvändiga, säger Anna Engelberg, pressekreterare vid polisens nationella mediecenter.

Bakgrunden är terrordåden i Frankrike och Österrike.

– Polisen känner till att ett attentat kan ske i Sverige, men det är kopplat till den redan förhöjda hotnivån, säger Engelberg.

Den nationella särskilda händelsen omfattar i nuläget Nationella operativa avdelningen (Noa) samt storstadsregionerna Stockholm, Syd och Väst och region Mitt.

Utanför riksdagen

Utanför riksdagen och regeringskansliet i Stockholm var polisnärvaron tydlig på fredagsförmiddagen.

Det finns dock i nuläget inga generella rekommendationer om att undvika vissa platser eller agera sig på ett visst sätt, enligt polisen.

– Men vi vill att man ska vara uppmärksamma på eventuella råd eller instruktioner som man kan få från poliser i yttre tjänst när man rör sig på vissa allmänna platser, säger Engelberg.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) uppger att man står i kontakt med berörda myndigheter och har stort förtroende för deras arbete.

”Flera terrorattentat har skett i Europa på senare tid. Polismyndigheten har inlett en nationell särskild händelse för att bättre kunna förhindra och snabbt agera ifall något liknande skulle ske i Sverige”, uppger han i ett skriftligt uttalande.

Agera snabbt

Polisens nationella kommenderingschef Stefan Hector uppger i ett pressmeddelande att polisen, genom att besluta om en nationell särskild händelse, får en än mer flexibel organisation som både kan förhindra att attentat inträffar och snabbt agera vid eventuella händelser.

Sedan i våras ligger terrorhotnivån i Sverige oförändrat på en förhöjd nivå – en trea på en femgradig skala.

– Där ligger den fortfarande och inom ramen för den nivån ryms ju att ett terrorattentat kan inträffa, säger Karl Melin, pressekreterare på Säpo.

Finns specifika uppgifter om att det kan planeras dåd i Sverige?

– Jag har ingen möjlighet att gå in på operativ verksamhet, säger Melin.

Han påpekar dock att Säpo i sitt vardagliga arbete får in en mängd tips och information kring misstänkta attentat. Den informationen är ofta ”bred”.

– Ungefär varannan dag har vi information om attentat som vi behöver jobba vidare med för att bedöma, avfärda eller bekräfta, säger Melin.

Ny utveckling

På senare tid har en rad misstänkta terrordåd med islamistiska förtecken inträffat i Europa. Särskilt i Frankrike där bland annat en gärningsman den 29 oktober dödade tre personer i en kyrka i Nice.

Inrikesminister Mikael Damberg uppgav för TT i tisdags att det under något års tid såg ut som att de islamistiska terrordåden i Europa faktiskt minskade.

– Nu ser vi inte den utvecklingen längre, sade han.

Damberg konstaterar då också att Säpo och Polismyndigheten förstärkt sin bevakning av franska, österrikiska men också judiska intressen i Sverige.

I torsdags beslutade regeringen att förlänga Sveriges gränskontroller fram till den 11 maj nästa år. En orsak uppgavs vara just att terrorhotet kvarstår. Det var dock inte terrordåden i Frankrike och Österrike som ”explicit” lett till det beslutet, enligt Damberg.

Fakta: Särskild händelse

En särskild händelse inom polisen är en händelse som inte ryms inom den ordinarie polisverksamheten.
Vid en särskild händelse organiserar sig polisen separat från övrig verksamhet, med en ledning och organisation som kan se olika ut beroende på händelsen.
Det kan exempelvis handla om naturkatastrofer, terrordåd och stora olyckor, men också om större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild eller statsbesök med mera.
Vid regionala händelser är det vanligtvis regionpolischefen som beslutar om en särskild händelse, men det förekommer även särskilda händelser på nationell nivå efter beslut på Noa (nationella operativa avdelningen).
Källa: Polisen.se och Krisinformation.se.