Glöd · Debatt

”Kriget i Afghanistan drabbar alla – amnesti åt de ensamkommande”

Kabul den 27 oktober.

DEBATT Inom loppet av några dagar har Afghanistan drabbats av två dödliga attacker mot studenter, den senaste mot universitet i Kabul där fler än 35 människor miste livet. I Afghanistan pågår ett krig som riskerar att drabba alla och envar. Kampanjen Håll ihop Sverige kräver en omedelbar lösning för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, majoriteten med afghanskt ursprung.

I den aktuella rapporten Hitta en human lösning för Sveriges ensamkommande ungdomar – nu! beskrivs de brister som den svenska staten utsatt de unga flyktingarna för under flera års tid. Rapporten, sammanställd av bland andra jurister och barnläkare, har nyligen överlämnats till Justitiedepartementet av kampanjen Håll ihop Sverige – Flyktingamnesti för de ensamkommande.

Bakom kampanjens krav står en rad kända svenskar, bland andra ärkebiskop emeritus KG Hammar, artisten Silvana Iman och människorättsjuristen Parul Sharma. Fler som höjt rösten för amnesti för Sveriges ensamkommande ungdomar är Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare Anne Ramberg och de tre tidigare toppolitikerna Hans Blix (L), Jan Eliasson (S) och Alf Svensson (KD).

Kriget i Afghanistan har pågått i decennier. Många av Sveriges ensamkommande ungdomar med afghanskt ursprung är födda och uppvuxna på flykt, bland annat som papperslösa i grannlandet Iran. I Sverige har tusentals av dem nu väntat på besked om sin framtid i fem år.

De unga, som sökte skydd i vårt land som barn, grips av polis utan att ha begått något brott. Sedan väntar inlåsning i Migrationsverkets förvar i månadslång väntan på tvångsutvisning till ett av världens bevisligen farligaste, fattigaste och mest korrupta länder.

Utifrån den aktuella rapporten återger vi här ett antal punkter som visar på det allvarliga säkerhetsläget i Afghanistan:

• Ansedda Tthe Uppsala conflict data program står bakom den internationellt vedertagna definitionen av krig, det vill säga då antalet stridsrelaterade dödsfall i ett land, inklusive civila, överstiger 1 000 per år. Sedan 2014 har fler än 3 000 civila per år mist livet på grund av stridigheterna i Afghanistan, enligt uppgifter från FN-organet Unama. Följaktligen råder krig i Afghanistan.

• ”Det finns inga säkra områden i Afghanistan” hävdade Amnesty International Sverige i ett uttalande i september 2018, och avrådde från så kallad internflykt.

• Till skillnad från flera andra europeiska mottagarländer hänvisar Sverige ändå till internflykt i huvudstaden Kabul, i strid mot bedömningar från bland andra FN-organet UNHCR.

• FN-organet Unama beskriver i oktober 2019 antalet döda civila i Afghanistan som ”utan motstycke”.

*• The Uppsala conflict data program beskriver konflikten i Afghanistan som ”den dödligaste i världen” i en bulletin från december 2019.

• The institute for economics and peace i Sydney presenterar årligen rapporten Global peace index. Afghanistan rangordnades 2020 som världens minst fredliga land, för andra året i rad.

• Amnesty International Sverige och Svenska Röda korset skriver i en gemensam debattartikel i februari 2020: ”Vår bedömning är att situationen är så allvarlig att den största majoriteten av de personer som kommer från Afghanistan och söker asyl i Sverige i själva verket, rent flyktingrättsligt, är att anse som skyddsbehövande och att de därmed borde ha rätt till asyl”.

• Inom loppet av två veckor i slutet av september 2020 ska talibaner ha utfört 650 separata attacker som totalt krävt närmare 70 människoliv, enligt telegram från TT-AFP/Omni den 3 oktober 2020: ”Våldsamheterna plågar det krigshärjade landet parallellt med pågående fredssamtal i Qatar, där afghanska regeringsrepresentanter förhandlar med talibanerna i hopp om att få ett slut på decennier av oroligheter. Hittills har regeringens och omvärldens uppmaningar om eldupphör och minskat våld ignorerats av talibanrörelsen.”

Trots detta fortgår Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan. Allt enligt ett avtal som av allt att döma baseras på hot om indraget bistånd, och som varken har reviderats eller utvärderats på fyra år.

Mot bakgrund av ovanstående kräver vi:

• Stoppa Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan

• Besluta om permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.