Radar · Utrikes

Barn hemlösa efter räd mot palestinsk by

Byn i Humsa Al Bqai’a på Västbanken efter en israelisk räd.

En by på Västbanken förstördes i ett försök att tvångsförflytta palestinier från området. 73 människor, varav många barn, står nu utan hem och förnödenheter, rapporterar FN:s observatör.

Tre fjärdedelar av befolkningen i den palestinska byn Humsa Al Bqai’a saknar tak över huvudet efter en räd av israeliska styrkor där bybornas hem och ägodelar förstördes, inklusive latriner och solpaneler. Av de 73 drabbade är 41 barn. Hjälporganisationer som besökte platsen räknade till 76 förstörda byggnader, fler än vid någon annan liknande aktion på över fyra år. Enligt FN:s organ för det ockuperade Palestina sågs människor på onsdagen rota igenom sina demolerade ägodelar i regnet.

Israel hävdar att det gällde en verkställighet mot sju tält samt några olagligt tillverkade bås för boskap belägna i en skjutzon, uppger The Guardian. Utsagan går stick i stäv med FN:s redogörelse och en rapport från den inflytelserika israeliska människorättsorganisationen B’Tselem, som säger att bland annat 18 tält och skjul som hyste elva familjer förstördes, samt 29 tält och skjul för djurhållning.

Angrepp i skuggan av USA-valet

– Som en del i sina ansträngningar att ta över mer och mer palestinsk mark destruerar Israel systematiskt palestinska hem och egendomar, säger Amit Gilutz, talesperson för B’Tselem, till The Guardian.

Han fortsatte med att konstatera att det är ovanligt att låta rasera en hel by på en gång, och att man får intrycket av att Israel drar nytta av det faktum att de flesta har sin uppmärksamhet riktad mot valet i USA.

Humsa Al Bqai’a är beläget i Jordandalen och är en av 38 beduin- och herdegemenskaper som helt eller delvis håller till inom av Israel utnämnda ”skjutzoner”. De är några av de mest utsatta grupperna på Västbanken med begränsad tillgång till utbildning, sjukvård, vatten och el.

Den förstörda egendomen var av avgörande betydelse för bybornas uppehälle, fastslår Yvonne Helle, FN:s humanitära samordnare för det ockuperade Palestina. Covid-19 och den annalkande vintern är faktorer som ytterligare ökar deras sårbarhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV