Radar · Politik

Polisen ska få utökat mandat att övervaka bilar vid gränsen

Inrikesminister Mikael Damberg (S).

Polisen ska få rätt att systematiskt kameraövervaka bilars nummerplåtar vid Sverige gränser för att stoppa stöldligor. Regeringen har nu tillsatt en utredning – tre år efter att dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) tog upp frågan.

– Det vi presenterar nu är ett arbete där polis i gränsområden ska kunna jobba med modern teknik, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) vid en presskonferens i Värtahamnen i Stockholm.

Hans besked är att regeringen nu tillsätter en utredning för att utöka polisens möjlighet till kameraövervakning vid Sveriges gränser för att stoppa internationella stöldligor.

"För lätt i dag"

Polisen ska genom kameraövervakning automatiskt och systematiskt kunna skanna av fordonstyper och registreringsskyltar. Sedan ska fordon kunna stoppas och genomsökas. Kontrollerna ska utföras inom en avgränsad zon kring gränsen.

Internationella stöldligor står enligt en färsk rapport från polisens Nationella operativa avdelning (Noa) för upp till 90 procent av stölderna av exempelvis båtmotorer och jordbruksmaskiner i Sverige.

– I dag är det för lätt för internationella stöldligor att korsa gränsen till Sverige, begå brott och sedan åka ut igen, säger Mikael Damberg.

Åtgärden togs upp av regeringen redan i maj 2017 av dåvarande inrikesminister Anders Ygeman, som föreslog just automatisk nummerplåtsavkänning. Sedan dess har det under 2018 och 2019 sammanlagt anmälts över 4 700 båtmotorsstölder i Sverige, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. För två år sedan påtalade även polisen i en rapport till regeringen behovet av systematiska kontroller.

Tre år efter Ygemans uttalande tillsätter regeringen en utredning i frågan.

TT: Ni har inte dragit benen efter er?

– Vi har väldigt högt tempo när det gäller brottsbekämpning i Sverige, säger Mikael Damberg.

"Löjets skimmer"

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell tycker att regeringen verkar mer intresserade av att hålla presskonferenser än att ta fram lagstiftning.

– Det drar ett löjets skimmer över det hela. Med den här takten så kommer inte ens en sådan här förändring att träda i kraft den här mandatperioden, säger han och fortsätter:

– Slutsatsen man kan dra av regeringens besked är att det här kan fortsätta i flera år till och jag det tror många människor i Sverige kommer bli väldigt arga över. Och jag är en av dem.

Frågan är kopplad till regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot den grova och organiserade brottsligheten. Utredningen ska presenteras i september 2021.

"Vill gå längre"

Till Värtahamnen kommer många turister som vill se Stockholm, frågan är om de ska kunna få sina bilar genomsökta utan någon konkret misstanke.

– Polisen kommer att behöva ha någon form av argument varför man ingriper och gör en husrannsakan i en bil och det är de gränsdragningarna som utredningen ska titta på, säger Mikael Damberg.

Nederländerna utför i dag gränsnära kontroller på vägar, hamnar, tåg och flygplatser i syfte att bekämpa illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet. Inrikesministern har varit där för att studera deras övervakning.

– Jag vill gå lite längre än vad Nederländerna gjorde, där hade de mycket fokus på utländska medborgare, människohandel, medan jag vill också komma åt kriminella gäng, säger han.