Radar · Nyheter

LO: Svårt för arbetarkvinnor att orka fram till pension

Många kvinnor som jobbat i arbetaryrken måste vända på slantarna.

Män i tjänstemannayrken får mer än dubbelt så mycket pension som kvinnor i arbetaryrken. Ett viktigt skäl är svårigheten för arbetarkvinnor att orka hela arbetslivet.

– Allt hänger ihop. De villkor man jobbar under, den arbetsmiljö man har och den pension man så småningom får, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström på en presskonferens.

LO presenterade under torsdagen sin årliga jämställdhetsbarometer inför den internationella kvinnodagen på söndag. Rapporten vittnar om fortsatt stora skillnader när det gäller lön, arbetsmiljö och till sist pension – både mellan könen och mellan samhällsklasser. Män som jobbat i tjänstemannayrken får i genomsnitt 33 200 kronor i pension före skatt, arbetarkvinnor endast 16 100 kronor.

Berit Müllerström betonar att det är avgörande för pensionens storlek att ha villkor och en arbetsmiljö som gör att man håller hela vägen fram till pension. Arbetarkvinnors bristande inflytande över hur arbetet ska utföras är en viktig orsak till att många inte gör det, menar Müllerström:

– I vissa fall har man så styrda arbetstider att man har svårt att ta toapaus. Inte minst inom äldreomsorgen jobbar man efter minutschema. Det finns exakta uträkningar på hur lång tid det ska ta att duscha en person eller att leverera mat.