Radar · Nyheter

Fördomar mot kvinnor seglivade  

Backlash? Internationella kvinnodagen är fortfarande långt ifrån överflödig.

Lagom till 8 mars släpper FN:s utvecklingsorgan UNDP en föga upplyftande rapport. Enligt den insamlade globala datan hyser 9 av 10 fördomar riktade mot kvinnor, som rör allt från arbetsliv till våld i hemmet.

FN:s nätverk för global utveckling, UNDP, presenterade igår data från ett nytt index, Gender Social Norms Index. Det mäter hur sociala värderingar sätter upp hinder för jämställdhet mellan könen inom politik, arbete och utbildning. Resultatet av analysen, som bygger på information från 75 länder som tillsammans befolkas av 80 procent av jordens befolkning, visar att nära 90 procent av både män och kvinnor hyser någon form av fördomar gentemot kvinnor.

Datan är insamlad från åren 2005 till 2009, samt 2010 till 2014 och av den framgår att nästan 50 procent av männen anser att män är överlägsna politiker, och 40 procent att män är bättre företagsledare. En tredjedel av männen och kvinnorna menar att det är acceptabelt för en man att slå sin fru. Vid en jämförelse mellan de båda perioderna tycks utvecklingen gå mot att de förutfattade meningarna förstärks, och det gäller även i länder som brukar ses som progressiva, Sverige inräknat.

– Vi vet alla att vi lever i en mansdominerad värld, men med den här rapporten kan vi sätta siffror på fördomarna. Och de siffrorna anser jag är chockerande, säger Pedro Conceição, chef för UNDP: s kontor för mänsklig utveckling, till The Independent.