Krönikor

Instängd i våtbastun

En ny klimatstudie som bygger på tidigare forskning har räknat ut att 1–3,5 miljarder – upp till var tredje människa – behöver flytta från dödlig hetta inom 50 år. Det är förstås svårt att räkna på 50 års framtid, men enbart dödlig hetta – inte miljöproblem i stort – skulle alltså i bästa fall ”bara” tiodubbla världens flyktingar och i värsta fall 50-dubbla inom 50 år, enligt studien.

Det beror till stor del på brytpunkten för dödlig våttemperatur – när det är hög luftfuktighet och samtidigt varmare ute än hudens temperatur som är upp till 35 grader, så kan inte kroppen kyla ner sig genom att svettas. Då dör alla inom några timmar utomhus, som i en våtbastu som det inte går att komma ur.

Det kan gå för dem som kan skydda sig från hettan under perioder i exempelvis källare, skyddsrum och grottor. Eller vid mindre problem genom bra luftkonditionering inomhus. Men enbart värmeböljan i Sverige 2018 dödade drygt 600 utan att vara i närheten av våttemperaturen. Fortfarande saknar många sjukhus och äldreboenden bra beredskap för värmeböljor även här.

Varje extra grad gör att en miljard till tvingas fly, enligt studien. Dels för att väldigt många människor i dag lever strax under risken för dödlig våttemperatur i främst södra Asien. Dels för att en grad varmare globalt i snitt kan göra de värsta värmeböljorna i ett landområde flera grader varmare. Dels för att klimatförändringarna också ökar luftfuktigheten.

Efter coronakrisen bör det inte vara svårt att föreställa sig att det även lär bli stora oväntade effekter vid hög våttemperatur. Men till de väntade hör att det blir omöjligt för människor att utföra arbeten utomhus, jordbruket får större utmaningar, diverse viktig teknik klarar inte så extrema temperaturer, osv.

Varje art har en gräns för vad kroppen klarar. Människans passeras vid för hög våttemperatur. Värmeböljan i Australien som rasade för några månader sedan gjorde att många djur dog när temperaturen passerade vad artens kroppar kunde klara. Enbart den värmeböljan beräknas direkt ha dödat över en miljard djur. Redan vid Parisavtalets plus två grader, det vill säga en grad till globalt från nu, kan det bli hej då till var tredje art.

Det är mindre än ett halvår sedan som EU-parlamentet utlyste klimatnödläge. När människor nu skakas om i coronakrisen, så kan det fortsätta på väldigt olika sätt. Men en sak är säker – även din insats kan göra extra stor skillnad i dessa avgörande tider.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV