Radar · Miljö

Prover: Vatten från sibirisk industri giftigt

Vattenprover från avloppsvattnet från värme- och kraftanläggningen i ryska Norilsk innehåller giftiga ämnen.

Vattenprover tagna på avloppsvattnet från den skandalomsusade värme- och kraftanläggningen i den ryska staden Norilsk innehåller 50 gånger mer giftiga ämnen än vad som är tillåtet, enligt Greenpeaces prover.

Enligt miljöorganisationen handlar det om anjonaktiva tensider, vilka kan göra vatten obeboeligt för arter och växter.

Greenpeace har tagit vattenproverna i syfte att undersöka effekterna av den dieseloljeläcka som i slutet av maj konstaterades vid anläggningen, då oljeprodukter rann ut i den ömtåliga naturen och uppmärksammades i avloppsvatten i samband med resan dit.

Andra vattenprover som organisationen tagit har dock inte visat på samma halt av giftiga ämnen. Enligt kraftanläggningens egna prover ska det inte finnas några indikationer på skador på varken vatten eller natur vid avloppet.

Den uppmärksammade läckan i maj tros komma att leda till flera års saneringsarbete. Rysslands statliga miljömyndighet har även bett ägaren till kraftverket att betala 148 miljarder rubel, motsvarande ungefär 19 miljarder kronor, i saneringskostnader.

Minst tre chefer misstänks ha fortsatt använda tanken som läckte, trots att den uppenbarligen sedan flera år tillbaka varit i behov av underhåll.

Borgmästaren Rinat Achmetjin riskerar ett halvårs fängelse för att inte ha satt in krisåtgärder i tid.