Glöd · Debatt

Förbjud kärnvapen nu!

Med anledning av 75-årsdagen sedan atombomben över Hiroshima föll skriver Folkkampanjen mot kärnvapen och Kvinnor för fred att det är dags att Sverige ratificerar FN-konventionen om kärnvapenförbud.

DEBATT. På den här dagen för exakt 75 år sedan, Den 6 augusti 1945, beordrades sprängningen av världens första atombomb med uran, ”Little Boy”, 580 meter över den japanska staden Hiroshima. Resultatet var förödande, men tre dagar senare beordrades sprängningen av ännu en atombomb, ”Fat Man”, nu med plutonium, över staden Nagasaki.

Djävulska handlingar med fruktansvärda konsekvenser. Hundratusentals dödades och skadades av explosionen, värmen och strålningen från det radioaktiva nedfallet.

Åsa Moberg skriver i sin bok Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten om hur arbetet med att ta fram bomberna skedde i det fördolda utan den amerikanska befolkningens vetskap. Endast en liten grupp personer kände till vad som pågick.

När bomben var färdig insåg forskarna de fruktansvärda konsekvenser resultatet av deras arbete skulle få och försökte stoppa användandet.  Ett 70-tal fysiker krävde gemensamt att bomben inte skulle användas. En provsprängning på en avlägsen ö föreslogs som alternativ för att undvika humanitära skador. Men andra krafter ville annat.

Följderna av atombombssprängningarna påverkar fortfarande människor i Japan. Hibakushas, 2:a och 3:e generationens överlevare, och deras efterlevande diskrimineras.  Rädslan för de konsekvenser bomberna kan innebära som till exempel risken för missbildade barn eller barnbarn påverkar människors möjligheter att få jobb, köpa hus, träffa en partner och bilda familj. Än idag finner man nya fall av benmärgsskador hos Hibakushas.

Ändå har ingen åtalats för dessa brott mot mänskligheten. Och i dag, 75 år senare, har nio länder fortfarande kärnvapen: USA, Ryssland, Storbritannien, Kina, Frankrike, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Nio länder håller i dag världens övriga länder som gisslan.

Arbetet att förbjuda kärnvapnen fortsätter. 2017 antogs FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (TPNW) av 122 länder i världen. För att förbudet ska träda i kraft måste det även ratificeras av 50 länder. Glädjande nog, har 40 länder nu ratificerat FN-förbudet, men Sveriges underskrift saknas ännu…

Vi anser att regeringen omöjligt i längden kan nonchalera ett i svensk politisk tradition djupt förankrat krav om kärnvapenförbud. Detta speciellt när kärnvapenupprustningen nu tar ny fart och USA:s president öppet förklarar att kärnvapnen är till för att användas.

Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle med dagens kärnvapen få fruktansvärda humanitära och ekologiska konsekvenser och påverka hela världen. Alla kärnvapen måste därför förbjudas. Se även Svenska Läkare mot Kärnvapens sida.

Sverige måste snarast underteckna FN-konventionen om kärnvapenförbud!

Lena Dahlin Klaar
Runa Forsman
Ulrika Hådén
Ulf Gustafsson   
Måna Wibron
Linnéa Henriksson
Stefan Aronson
Berth Henriksson
Birgitta Krona
Hjördis Johansson
Gertie Gagner

Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen och Kvinnor för fred, Sundsvall