Radar · Integritet

Unga kvinnor ska hjälpa stadsplanerare

Ett forskningsprojekt från Södertörns högskola (bilden) ska undersöka hur unga kvinnor i Flemingsberg, Fittja och Östberga i södra Stockholm ser på stadsdelen de bor i.

Lyssna på ortens unga kvinnor – så blir staden bättre för alla. Det är utgångspunkten i ett nytt forskningsprojekt från Södertörns högskola. 

Unga kvinnor blir sällan hörsammade inom stadsplanering, och det leder till en ojämlik stad, enligt forskarna bakom ett nytt projekt, som ska lyfta deras röster.

– Vi vet sedan tidigare att städer ofta är byggda av och för män. Och även om dagens stadsplaneringsprocesser är mer inkluderande så visar forskning att kvinnornas röst ofta saknas. Speciellt unga kvinnor som bor i marginaliserade förortsområden, säger projektledare Sara Ferlander, docent i sociologi vid Södertörns högskola ett pressmeddelande.

Hon ska tillsammans med ytterligare två sociologer och en arkitekt och stadsplanerare undersöka hur unga kvinnor i Flemingsberg, Fittja och Östberga i södra Stockholm ser på stadsdelen de bor i. Områdena byggdes under miljonprogrammet på 1960- och 70-talen och domineras i dag av låginkomsttagare och personer med utländsk bakgrund.

– De här kvinnorna som vi studerar lever med flera olika ojämlikheter. De är kvinnor, unga, många har utländsk bakgrund och de bor i förortsområden som på olika sätt är marginaliserade och stigmatiserade, säger Sara Ferlander.

Projektets utgångspunkt är att staden blir bättre för alla om man utgår från erfarenheterna hos personer med en ofördelaktig position i samhället och fångar upp deras behov och önskemål. Det kan handla om vilken typ av platser som upplevs som trygga. Förutom att intervjua kvinnorna kommer forskarna att delta i aktiviteter på fritidsgårdar och låta kvinnorna visa upp platser de använder, tycker om eller undviker.

— Vi vill ta reda på var de träffar sina kompisar, vilka platser de gillar, vilka de undviker och varför. Vi vill se vilka behov och önskemål de unga kvinnorna har. Det är viktigt för oss att bygga relationer, lära känna de tjejer och unga kvinnor vi träffar och intervjuar. Vi vill veta mer om dem och lära oss av deras erfarenheter, säger Sara Ferlander.

Forskningsprojektet En stad för alla – en studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort pågår till 2023.