Radar · Nyheter

Ökat intresse för visselblåsning

I fjol fick Konkurrensverket in 270 tips om missförhållanden inom upphandlingsområdet.

Under förra året fick Konkurrensverket in 270 tips om missförhållanden inom upphandlingsområdet jämfört med 190 år 2018. Förklaringen är myndighetens nya anonyma visselblåsarfunktion.

I december 2018 startade Konkurrensverket, KKV, en anonym visselblåsarfunktion om upplevda missförhållanden vid upphandlingar. Den nya tjänsten ser ut att haft effekt, för 2019 fick KKV in 270 tips, jämfört med 190 tips 2018.

– Vi vet egentligen inte vad ökningen beror på, men vi tror att visselblåsarsystemet är en del förklaringen. En annan förklaring kan vara att kännedomen om den offentliga upphandlingen ökat och att tipstillväxten därmed är organisk, säger Martin Bäckström, funktionsansvarig för tips och klagomål på KKV, till upphandling24.se

Men statistiken visar att en större andel av tipsen sorterats bort i ett tidigt skede. Av de 270 upphandlingstips som kom in prioriterades 65 stycken, enligt KKV:s årsrapport, vilket motsvarar 24 procent. För 2018 var andelen 32 procent.

Att andelen prioriterade tips har minskat förklarar KKV i sin årsrapport med att ”Anledningen till minskningen av andelen tips som prioriterades till djupare utredning är att utredningsresurser i ökad utsträckning har skjutits till i ett tidigt ärendeskede, vilket medfört att fler ärenden har kunnat prioriteras bort på ett tidigt stadium av utredningen. Detta är ett led i vårt arbete med att effektivisera handläggningen.”

Av de tips och frågor som kom in under 2019 gällde en stor del otillåtna direktupphandlingar. Exempelvis kommuner som ingår avtal med byggherrar och det är oklart om det är en byggentreprenad eller ett hyreskontrakt som inte behöver upphandlas, skriver upphandling24.se.

Det totala antalet tips, klagomål och förfrågningar KKV fick in på upphandlingsområdet under 2019 var 538. År 2018 var antalet 509.