Radar · Medan du sov

SD föreslår 10 000 i engångsbidrag till svenska medborgare

Inga utländska medborgare som arbetar i Sverige, till exempel inom vården, kan räkna med att få ta del av SD:S "Cash".

Sverigedemokraterna vill ge 10 000 kronor till varje svensk medborgare och 5 000 kronor för barn under fem års ålder. Det skriver Jimmie Åkesson (SD) och Oscar Sjöstedt (SD) på DN Debatt.

Ett statligt engångsbidraget, som partiet kallar för ett ”centralt administrerat stöd till hushållen – Cash”, finns med i partiets skuggbudget som presenteras i dag, måndag.

Det är ett stöd som inte ska påverka eller påverkas av övriga inkomster och riktar sig mot individer och hushåll för att öka konsumtionsbenägenheten.

Bruttokostnaden för bidraget uppges uppgå till 91,7 miljarder kronor för 2021. Staten ska återfå cirka tio miljarder kronor i form av konsumtionsskatter, enligt SD.

Ingen symbolpolitik

Trots att SD går hårt åt januaripartierna i debattartikeln för att bedriva symbolpolitik blir det, vad Syre erfar,  inga ”Cash” till de drygt 940 000 utländska medborgare som finns folkbokförda i Sverige. Vilket innebär att de inte kan bidra till att öka ”konsumtionen som i sin tur skapar fler arbetstillfällen och en möjlighet för företagen att bygga ut verksamheterna”.