Zoom

Ny rapport: Höga temperaturer till havs

Solen går ned över Östersjön.

EU:rapporten The Ocean State Report som nu publicerats online, är ingen lättsam läsning. Data från från 1993 till 2018, avslöjar oroväckande temperaturhöjningar till havs.

När IPCC i fjol släppte sin rapport om kryosfären och havet, stack marina värmeböljor ut som ett oroväckande fenomen. Ett fenomen som kan utgöra ett allvarligt hot mot marina ekosystem och som spås bli allt vanligare, i takt med att planeten värms upp. 

Ny marin värmebölja

I den EU:rapport som nu publicerats – The ocean state report – konstaterar forskarna att haven gradvis värmts upp mellan 1993 och 2018, baserat på data från EU:s marina övervakningsservice (CMEMS). 2018, som är det sista året som ingår i studien, identifierade forskarna också en ny marin värmebölja i nordöstra stilla havet – men också extrema temperaturer i europeiska hav samma år, bland annat i Östersjön.

– Förändringar i havet har påverkat de havsbaserade ekosystemen och gjort att de hamnat på gränsen för vad som är hållbart, säger Karina von Schuckmann och Pierre-Yves Le Traon, rapportens redaktörer i ett uttalande.

Rapporten, tar också upp en rad andra fenomen, kopplade till klimatförändirngarna. Så som följderna av att haven försuras på grund av ökande koldioxidupptag, och stigande havsnivåer.

– Samhällen har alltid varit beroende av haven. Att inte kunna nå god miljöstatus för haven är inte möjlighet vi har, säger Karina von Schuckmann och Pierre-Yves Le Traon.