Radar · Mänskliga rättigheter

Ny ordförande i Amnesty: ”Går inte att kämpa i medvind”

"Vi kallas för människorättskämpar just för att vi kämpar.

Människorättsjuristen Parul Sharma har valts till ny ordförande för svenska Amnesty. ”Vi står i en svår tid med demokratisk nedmontering”, säger hon.

Runt om i världen sker angrepp på domstolar, fria medier, kvinnors och flyktingars rättigheter, konstaterar Parul Sharma. Polen, Ungern Kina och Turkiet nämner hon som exempel på länder där utvecklingen går åt fel håll och där makthavarna försöker stärka sitt grepp över befolkningen.

– Det handlar även om länder där man stolt pratar om sina demokratiska traditioner, som USA och Indien.

Läget är mörkt, men några känslor av uppgivenhet vill hon inte kännas vid.

– Vi kallas för människorättskämpar just för att vi kämpar. Och det går inte att kämpa i medvind.

Parul Sharma valdes till ordförande på Amnestys årsmöte som avslutades på lördagen. Till vardags arbetar hon som människorättsjurist och jobbar också med klimaträttvisa i Sydasien inom organisationen Peoples’ Vigilance Committee on Human Rights Asia. Tidigare har hon också varit ordförande för den svenska Agenda 2030-delegationen som arbetat med FN:s globala mål och under en kort tid varit chef för Greenpeace Sverige.

Parul Sharma hoppas locka fler till organisationen med olika typer av bakgrund. Det har varit skralt med mångfalden tidigare, anser hon.

– Vi har framstått som en vit medelklassorganisation, säger hon.