Radar · Inrikes

Mängden coronavirus i Stockholms avloppsvatten ökar stadigt

Det är inte bara skräp som kan hittas i avloppsvattnet.

Sedan i våras har KTH analyserat prover av avloppsvattnet i Stockholm för att spåra mängden coronavirus. Nu ser man att mängden har fördubblats de senaste veckorna och återigen är uppe på samma nivå som i maj. Dessa vattenprover kan användas som ett tidigt varningssystem, menar forskarna. 

Som Syre skrev om i april följer coronavirus med ut i avloppsvattnet. Därmed kan forskare spåra mängden och betydligt snabbare ge en bild av åt vilket håll smittspridningen i samhället rör sig.

Forskare på KTH ser nu att mängden virus i avloppsvattnet tydligt är på väg uppåt, vilket också speglar utvecklingen där Sverige har haft ett ökat antal konstaterat smittade i covid-19 under augusti och september. Det skulle kunna betyda att det inte handlar om att fler antal tester gjorts, utan en reell ökning av smittspridningen.

– Min tolkning är att den här senaste ökningen definitivt handlar om ett ökat antal smittade personer i samhället. Det blir intressant att se på resultaten nästa vecka om trenden fortsätter, och antalet fall av covid-19 fortsätter att öka, säger Cecilia Williams, KTH-professor på SciLifeLab, i en artikel från KTH.

Bra sätt att förutse smittspridning

Forskarna menar att utvecklade vattenprover kan vara ett kostnadseffektivt sätt för att snabbt få koll på virusmängden i samhället.

– Vi behöver bara testa en handfull prover i veckan för att få information om utvecklingen. Spår av virus kan försvinna från näsan och svalget relativt fort, medan virus utsöndras i avloppsvatten under längre tid, säger Zeynep Cetecioglu Gurol, KTH-forskare och universitetslektor, i KTH:s artikel.

Hon påpekar att innehållet i studien fortfarande är preliminära siffror som fortfarande analyseras.

– Men vi kan i studien konstatera att vi ser en mycket tydlig ökning av antalet fall av covid-19 i samhället, som inte beror på att fler har testats. Det är viktigt. Och vi hoppas kunna bidra med tidig, värdefull information om ökningar av antalet smittade.

David Nilsson, docent och föreståndare för KTH Vattencentrum säger i artikeln att bland annat  vårdpersonal skulle kunna ha stor nytta av tidig information om smittspridningen i samhället.

– Vårdpersonal som vi haft kontakt med på Danderyds sjukhus säger att de främst är intresserade av att kunna se tecken på vad som komma skall, för att vara beredda på eventuella toppar i patientantal. De vill kunna förbereda vårdresurser i tid, så inte vårdbehovet plötsligt passerar en nivå de inte är rustade för att hantera.