Radar · Integritet

Integritetsskyddsmyndigheten – Datainspektionen ges nytt namn

Vid åsskiftet byter myndigheten namn och grafisk profil.

Riksdagen beslutade att ändra namnet till Integritetsskyddsmyndigheten efter införandet av dataskyddsförordningen, GDPR. I grunden är uppdraget detsamma, ”att skydda medborgarnas personuppgifter så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer”.

– Det utökade uppdrag vi fick i samband med dataskyddsreformen 2018 ställer krav på en utvecklad verksamhet för att kunna möta medborgarnas och verksamheternas behov. Namnbytet är välkommet och ger oss ny kraft att arbeta med vårt grundläggande uppdrag, att ta tillvara medborgarnas rättigheter i integritetsfrågor, säger generaldirektör Lena Lindgren Schelin i ett pressmeddelande.

Under remissförfarandet påpekade Datainspektionen att ordet integritet även har betydelser som faller utanför myndighetens tillsynsområde.

Men när budgetpropositionen presenterades skrev regeringen, rapporterar Computer Sweden:

”Att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver omfattningen av dess uppdrag är dock svårt att förena med kravet på att namnet ska vara kärnfullt och samtidigt markera myndighetens förändrade uppdrag. Det avgörande bör vara att det nya namnet understryker den huvudsakliga inriktningen på myndighetens verksamhet.”

General Data Protection Regulation, GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR reglerar skyddet för behandling av personuppgifter.
2018 trädde GDPR i kraft och ersatte EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. I Sverige kompletterades det med en ny dataskyddslag. I Sverige kompletterades det med en ny dataskyddslag.
Förordning ska ge personer bättre kontroll över sina personuppgifter, till exempel måste varje behandling av personuppgifter ha lagligt stöd. Detta skydd framgår av artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
I Sverige görs vissa avsteg från bestämmelserna, som att enligt förordningen måste en person vara 16 år för att kunna ge samtycke till behandling av personuppgifter i sociala medier eller appar medan gränsen i den svenska dataskyddslagen är 13 år.
Ett företag som bryter mot GDPR kan utdömas höga böter: 20 miljoner euro eller upp till 4 procent av den globala omsättningen.
Källa: Nationalencyklopedin/TT