Radar · Arbetskritik

Studie: Vårdyrken behöver bättre hygienrutiner

Personliga assistenter är en av de grupper inom vårdyrket som anmält flest arbetsskador till följd av covid-19.

Flera yrkesgrupper inom vården toppar statistiken sett till anmälda arbetsskador kopplat till covid-19. Orsaken, enligt ny studie: Bristande hygienrutiner och för lite kunskap om smittspridning.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor och personliga assister – gemensamt för samtliga grupper är att de toppar Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador som uppkommit till följd av coronapandemin.

Sett till personlig assistans har det sedan coronapandemin bröt ut inkommit totalt 83 anmälningar om tillbud. Detta enligt en artikel i arbetsmiljötidningen Arbetsliv.

– Det är en stor yrkesgrupp, utan formell utbildning, och Socialstyrelsens författning om basal hygien i vård och omsorg gäller inte vid arbetet i det egna hemmet, säger hygiensjuksköterskan och studenten Lena Sars, till Arbetsliv.

Hon har tillsammans med kollegan Martina Ågren gjort ett examensarbete vid Högskolan i Skövde, där de har undersökt hur arbetsgivare och personliga assistenter arbetar med hygienåtgärder utifrån smittrisker.

Under examensarbetet har duon genomfört intervjuer med både personliga assistenter och chefer.

– Slutsatsen är att det behövs kunskap, delaktighet och ömsesidig förståelse mellan chef, assistent och brukare. Utbildning i hygienåtgärder behöver vara en del av introduktionen och arbetsgivaren behöver följa upp hur hygienåtgärderna efterlevs, säger de, och fortsätter.

– Om assistenterna arbetade på lika sätt med hygienåtgärderna skulle det också underlätta både för dem själva och för brukaren och leda till större säkerhet kring uppgifterna.

Bland de faktorer som innebär utmaningar i jobbet som personlig assistent nämns bland annat stress, relationen till brukaren samt dennes hemförhållanden, och okunskap om hygienrutiner.