Intro

Inte svensk nog

En dörr som smäller i ansiktet. Så beskriver eleven Ali reaktionen på sina kontaktförsök med svenskfödda elever, på den skola han själv går. Han får korta, kyliga svar när han försöker småprata. Utlandsfödda och svenskfödda sätter sig i olika delar av klassrummet. Subtil exkludering, med forskaren Layal Kasselias Wilgrens ord. De svenskfödda eleverna förklarar uppdelningen med att man för att umgås i deras ”kärntrupp” ska vara ”likadan”, till exempel ha samma humor. Eleverna med utländsk bakgrund uppfattar situationen som att de ”inte är svenska nog”. Läs om studien på nyhetssidorna. 

I dag skriver vi också om ett fackligt upprop till stöd för Lagen om anställningsskydd, om att hatattacker mot forskare inom genusvetenskap, klimat och migration ökar, och om att regeringen har fattat beslut om att andning och sondmatning är grundläggande behov som funktionshindrade har rätt att få personlig assistans för.