Radar · Miljö

Sveaskog avverkade av misstag i naturreservat

Sveaskog avverkade av misstag 1,3 hektar i ett naturreservat utanför Umeå.

Sveaskog avverkade av misstag 1,3 hektar skog i ett naturreservat i Umeå. Misstaget har kostat skogsbolaget 100 000 i vite, rapporterar SVT Väst. Men skogen är i sin tur oersättlig.

Sveaskog skulle avverka skog nära Bäcksjön i Umeå men råkade av misstag också skövla 1,3 hektar, motsvarande över 100 gånger 100 meter, i ett naturreservat. Skogen som avverkades var mycket gammal och välmående – grovt timmer från 150 åriga tallar och granar, enligt SVT.

– Det var skolelever från ett gymnasium som avverkade åt oss, men vi tar på oss det fulla ansvaret för misstaget, säger Niclas Brantingson som är presschef vid Sveaskog, till SVT Väst.

På grund av det regelverk som finns för att skydda naturreservat får inte den här typen av skog säljas vidare. Det ligger nu på länsstyrelsens bord att besluta om vad som ska göras efter misstaget.

Sveaskog har fått vite på 100 000 kronor, och skogen som avverkades måste transporteras tillbaka till naturreservatet. Men där kommer den sannolikt ligga och ruttna. Enligt länsstyrelsen gör den dock mer nytta där än någon annanstans:

– Det går inte att sälja skogen utan den är till för den biologiska mångfalden och där timret ligger nu gör den nytta även om det bästa hade varit att den hade fått vara kvar, säger Andreas Garpebring som handlagt ärendet vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.