Radar · Politik

Sotenäs kommunalråd gav Preem snabbspår – bröt mot lagen

Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet har väckt stor debatt, inte minst i Lysekil med omnejd.

Sotenäs kommun sa ja till Preems utbyggnad i Lysekil – men förvaltningsrätten har upphävt beslutet. Detta eftersom kommunstyrelsens ordförande agerade på eget bevåg, vilket han själv förklarar med att Preem ansåg att det brådskade.

Turerna kring Preems planerade utbyggnad av oljeraffenaderiet i Lysekil är många. Inom kort väntas Mark- och miljööverdomstolen yttra sig och föreslå regeringen att säga ja eller nej till projektet.

Inför domstolsbehandlingen skickade flera bohuskommuner in yttranden, däribland Lysekils grannkommun Sotenäs som uppmanade domstolen att säga ja till projektet. Men nyligen gav förvaltningsrätten Sotenäs smäll på fingrarna och upphävde beslutet att ställa sig bakom projektet. Skälet är att kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) fattade beslutet på egen hand.

Hela kommunstyrelsen borde ha varit delaktiga i yttrandet, ansåg en kommuninvånare som överklagade beslutet och förvaltningsrätten höll med. Mats Abrahamsson menar att det var bråttom – vilket Preem påtalat för honom.

– Bedömningen var att det var ganska brådskande och det var det Preem framförde också. Sedan har vi en majoritet i kommunen som är för att vi ska tillstyrka det, säger han till Bohuslänningen.