Radar · Politik

Nederländskt nej till avtal som kan öka skogsskövling

En av många bränder i Amazonas.

Framtiden är oviss för handelsavtalet mellan EU och Sydamerika. Detta efter att Djurrättspartiet i Nederländerna fått med sig parlamentet på ett nej.

Efter år av förhandlingar tecknade EU i fjol ett handelsavtal med Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Mercosur, som avtalet kallas, innebär att de flesta tullar och handelshinder försvinner. Men för att avtalet ska träda i kraft måste det godkännas av de nationella parlamenten – och det är nu osäkert, rapporterar Europaportalen.

Djurrättspartiet i Nederländerna motionerade om att landet ska dra tillbaka stödet för handelsavtalet. De flesta oppositionspartierna och det värdekonservativa regeringspartiet ChristenUnie anslöt sig, vilket räckte för att parlamentet skulle rösta emot avtalet.

Djurrättspartiet varnar för att avtalet skulle pressa det europeiska jordbruket att sänka standarden bland annat när det gäller djurskydd. Partiet menar också att avtalet saknar garantier för att länderna ska skydda Amazonas från skogsskövling. 

Liknande kritik har framförts av en rad miljö– och djurrättsorganiationer. Avtalet väntas öka exporten av bland annat soja och nötkött från Brasilien, vilket riskerar att driva på avskogningen.

Det är inte bara i Nederländerna som avtalet kan stöta på patrull. I Österrike har parlamentets EU-utskott tidigare röstat nej och i samband med de stora bränderna i Amazonas i somras öppnade Frankrikes president Emmanuel Macron för att stoppa avtalet.
  
Den svenska riksdagen har ännu inte röstat om avtalet, men regeringen har tidigare ställt sig positiv till det.