Radar · Morgonkollen

Morgonkollen

Här kommer några av nattens och morgonens viktigaste nyheter:

Regeringen lägger fram ett nytt lagförslag som ska göra det möjligt för polisen att använda sig av ansiktsigenkänning på Skavsta flygplats.

Brasilien passerar Italiens dödstal. Landet har nu världens tredje högsta dödssiffra, efter USA och Storbritannien, när det gäller antal avlidna till följd av covid-19.

Lyckat år för hotad, vitryggig hackspett:
”Vi är mycket glada att kunna rapportera om lyckade häckningar för denna akut hotade art. Det visar att vårt arbete inom Projekt vitryggig hackspett ger resultat”, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

"När hela världen är tyst blir även en röst kraftfull"

Malala Yousafzai (född 1997), pakistansk bloggare, aktivist och mottagare av Nobels fredspris 2014

BEMÄRKELSEDAGEN

I dag är det världsmiljödagen. Den instiftades av FN under Stockholmskonferensen år 1972. Syftet var att belysa kampen för klimatet och varje år lyfts ett nytt tema fram. År 2020 är biologisk mångfald i fokus.

Det är också Alla vänners dag, Internationella donutdagen, Barfotadagen och Internationella dagen för kampen mot illegalt, orapporterat och oreglerat fiske.

DET HÄNDE DÅ

1995, för 25 år sedan – Klarälven i Värmland drabbas av svåra översvämningar. I Stöllet drev småhus iväg med flödet och kunde endast nås med båt.

1935, för 85 år sedan – riksdagen antar den socialdemokratiska regeringens förslag om en ny folkpensionslag. Bland annat grund- och tilläggspensionerna förbättrades avsevärt.

1915, för 105 år sedan – alla myndiga danskar får rösträtt, oavsett social position, inkomst eller kön. Det skedde när folketinget beslutade om allmän rösträtt. Det firades bland annat med att 200 00 kvinnor i en manifestation tågade till det kungliga slottet Amalienborg.

55…

…procent av schweizarna sade för 15 år sedan, 2005, ja till att ansluta landet till EU:s Schengensamarbete om fri rörlighet mellan länderna. Därmed skulle passkontrollerna slopas.