Glöd · Ledare

Väder, utsläpp och klimat

Ni minns starten på det här året. Det började varmt, bodde man i södra Norrland eller söderut så kom vintern i princip inte alls, flera skidbackar hade svårt att hålla öppet, några öppnade inte alls.

Samtidigt börjar det komma rapporter om att Wuhan stänger ner. I mars händer det mycket, även om vi inte riktigt förstått omfattningen än. Men i slutet av mars permitteras till exempel 20 000 anställda på Volvo, det rapporteras om stora problem hos underleverantörer till följd av stoppet hos Volvo och Scania.

Vad som hänt efter det har vi nog ganska färskt i minnet, men låt oss stanna där vid första kvartalet. För i dagarna kom det en rapport som berättade att utsläppen minskade med 8,1 procent under första kvartalet. Det samtidigt som BNP ökade något.

Ena regeringspartiet är väldigt stolt, någon debattör (till exempel Birger Schlaug) ber dem sansa sig, eftersom det här handlar om våra produktionsbaserade utsläpp, inte de konsumtionsbaserade. Schlaug och de andra har så klart rätt. Men jag vill att vi ändå synar siffrorna innan vi lämnar dem för den större frågan om vår konsumtion.

Vi minskar våra utsläpp med 1 175 kiloton koldioxidekvivalenter. Det ser bra ut, men 818 av dem är inom ”el, gas och värme, vatten, avlopp, avfall”, SCB pekar på förändringar till följd av skatter, men också på den varma vintern. För att få en känsla av vad det handlar om kan man notera att det är en enorm skillnad också i elanvändningen mellan åren (en skillnad som i huvudsak beror på skillnaden i temperaturer). Likadant fortsätter SCB med att förklara att statistiken inom det område som har näst störst minskning, transportbranschen, är behäftad med stor osäkerhet just nu.

Att BNP inte minskade ska ses som en garanti för att de inte var speciellt påverkade av coronan det här kvartalet, att det här alltså är en riktig förändring i våra utsläpp som inte kommer försvinna när spöket från covid-19 lämnar oss.

Men jag undrar om det verkligen stämmer, i mars var ändå rätt stor del av världen påverkad. Om något tror jag att statistiken visar hur lätt det är att missta väder för klimat, också när vi diskuterar utsläppen.

Man kan ha förståelse för att ett stukat parti vill visa på allt positivt som kommer över dem. Men vi andra gör nog klokt att hålla kvar tanken att om något låter för bra för att vara sant, då är det nog också det.