Radar · Inrikes

Patient skadad – del till bensåg förbjuds

Batterihuset som används vid ortopediska operationer har nu förbjudits.

En patient i Sverige har skadats efter att ett batterihus fallit isär under pågående operation. Batteriet föll då i patienten. Nu har batterihuset förbjudits efter att totalt 41 stycken har fallit isär, 39 under pågående operation.

Det är batterihuset SmartLife Large Aseptic Housing som inte längre får tillhandahållas på den svenska marknaden, enligt ett beslut från Läkemedelsverket som togs 31 augusti.

Batterihusen används till bland annat benborrar och bensågar, och det finns en risk att de går sönder i samband med ortopediska operationer. Om det går sönder under operation finns det en risk att hela eller delar av batteriet hamnar i patienten eller det sterila operationsområdet.

Batterihusen används bland annat vid ledprotesoperationer där infektionsrisken är extra stor.

Förbudet gäller tills att tillverkaren har gjort om konstruktionen så att risken eliminerats.