Radar · Basinkomst

Kanada tar steg mot basinkomst

Det liberala regeringspartiet i Kanada föreslår ett nytt åtgärdsprogram som har likheter med basinkomst.

Det liberala regeringspartiet i Kanada föreslår reviderade akutåtgärder i pandemins spår. Den nya utbetalningen skulle bli något lägre men tillåter å andra sidan högre sidoinkomster – och kan vara ett steg mot basinkomst.

Sedan i mars har kanadensare, som på grund av Covid-19 inte har kunnat arbeta, haft möjlighet att ansöka om ett tillfälligt försörjningsstöd, CERB (Canada Emergency Response Benefit). Stödet uppgår till 500 kanadensiska dollar (3318 kr) i veckan i max 24 veckor fram till den 3 oktober. Nu föreslår det liberala regeringspartiet, lett av premiärminister Justin Trudeau, att CERB ersätts med ett nytt program, CRB (Canada Recovery Benefit), som ska sträcka sig över 12 månader. Förslaget kan ses som ett stort steg mot ett införande av basinkomst, skriver The Globe and Mail.

Försök med basinkomst har gjorts i mindre omfattning i landet under 30-talet och 70-talet, men aldrig i större skala. Det nya förslaget, som fortfarande inte är någon regelrätt basinkomst eftersom det inte är universellt, innebär att själva summan som betalas ut varje vecka blir lägre än i det tidigare programmet, 400 dollar istället för 500. Å andra sidan tillåter CRB högre inkomster hos mottagaren utan att bidraget minskas, än vad som var fallet med CERB där den tillåtna inkomsten var 1000 dollar (6636 kr) i månaden. Den som tjänade så lite som en dollar extra gick miste om hela förmånen. Med CRB minskas inte stödet förrän mottagaren tjänar 38 000 dollar (ca 250 000 kr) under ett år, vilket innebär mer än en tredubbling av den högsta tillåtna inkomsten.

Ett steg på vägen mot basinkomst

Emellertid omfattar CRB exempelvis inte personer som har en arbetslöshetsförsäkring, de som står utanför arbetsmarknaden eller de som har fortsatt arbeta men med lägre lön än vad förmånen uppgår till.
Förespråkare för basinkomst välkomnar ändå förslaget och menar att dess mer generösa struktur ”korrigerar problem på arbetsmarknaden snarare än att bara försöka laga dem”, som Sheila Regehr, ordförande för Basic Income Canada Network uttryckte saken i The Globe and Mail.

Även om programmet lanseras som en temporär lösning säger experter att det kan bli svårt för regeringen att avveckla förmånen när det ursprungliga motivet, det vill säga hotet från pandemin, inte är lika överhängande. Enligt arbetsmarknadsminister Carla Qualtrough är det för tidigt att säga om förändringarna är tillfälliga eller kan bli permanenta, uppger The Globe and Mail. Det kanadensiska parlamentet ska inom en snart framtid ta ställning till förslaget om CRB.