Radar · Inrikes

Fackförbund stämmer Amazon för felaktig uppsägning

Ingenjören som började jobba på ett dotterbolag till Amazon fick inte det stöd han hade rätt till, enligt stämningsansökan.

En ingenjör som jobbade på Amazons uppstartande servicehall i Eskilstuna blev avskedad på felaktiga grunder. Det menar Unionen, som nu stämmer dotterbolaget. Ingenjören upplevde att han fick för lite stöd och att arbetsklimatet var pressat, men företaget hävdar att hans arbetsprestation var för dålig.

Ingenjören som började arbeta på Amazons servicehall i Eskilstuna då den var under uppbyggnad möttes av en dags introduktion, långa arbetspass och noll arbetsledare på plats. När han efterfrågade hjälp med att sålla bland sina många arbetsuppgifter blev han ignorerad. Detta enligt den stämningsansökan som fackförbundet Unionen lämnat in.

Enligt tidningen Kollega sjukskrevs ingenjören efter en fallolycka, och två månader efter att han kom tillbaka till jobbet blev han varslad om uppsägning på grund av för dålig arbetsprestation. I de efterföljande förhandlingarna kunde parterna inte komma överrens.

– De ville gå vidare och då kan vi konstatera att det inte finns någon saklig grund för uppsägningen. Det saknas en omplaceringsutredning och det fanns vakanser inom företaget som man inte har erbjudit, därtill väljer de att varsla om uppsägning mer än sju månader efter det att medlemmen senast varit på jobbet. Då menar jag att tidsgränsen på två månader vid kännedom har passerat med råge och saklig grund inte uppnås, säger Daniel Alenius, ombudsman på Unionen, till Kollega.

Därför stämmer fackföreningen nu det helägda dotterbolaget på 150 000 kronor för brott mot Lagen om anställningsskydd.