Radar · Miljö

Antalet sålda miljöbilar ökar kraftigt i Sverige

Starkt uppåtgående kurva för försäljningen av miljöbilar, meddelar Statistiska centralbyrån.

Trots en nedgång i nybilsförsäljningen till följd av coronapandemin har antalet sålda miljöbilar skjutit i höjden i Sverige. Faktum är att man hittills under 2020 har sålt fler miljöbilar än under hela 2019.

Utsikterna för att transportsektorn ska kunna minska sina utsläpp med 70 procent, och därmed nå klimatmålet till 2030, växer i Sverige.

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har antalet sålda miljöbilar – elbilar, gasbilar och laddhybrider – hittills nått upp till 47 948 ekipage under 2020. Det är att jämföra med försäljningssiffran för hela 2019 där man landade på totalt 45 668 ekipage.

Det är framför allt  på tjänstebilsmarknaden som försäljningen har tagit fart. Det kan bland annat kopplas till den så kallade Tjänstebilsutmaningen, som drivs av plattformen Fossilfritt Sverige.

Utmaningen syftar till att få fler aktörer att fasa ut tjänstebilar som drivs med fossila bränslen, och ersätta dem med miljöbilar.

Hittills är det totalt 148 aktörer – företag, kommuner och regioner – som har antagit Tjänstebilsutmaningen. Enligt Fossilfritt Sverige når de tillsammans upp till en gemensam tjänstebilsflotta på cirka 15 000 bilar – ekipage som alltså på sikt kommer bestå helt av miljöbilar.

– Ett teknikskifte på personbilssidan är nödvändigt för att vi ska kunna nå 70-procentmålet. Tjänstebilsutmaningen visar att det finns en efterfrågan på de här bilarna, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, till sajten klimatsmart.se.

Fossilfritt Sverige

Startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015.
Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Fossilfritt Sverige beskrivs som en plattform där företag, kommuner och andra aktörer ska kunna samverka, samla in kunskap och synliggöra det klimatarbete som sker inom alla samhällssektorer runt om i Sverige.
Idag samlar Fossilfritt Sverige över 450 aktörer som alla delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska vara ett föregångsland.