Energi · En syl i vädret

”De där matcherna” blir aldrig ”dem” – inte ens när de är objekt

”De där” i ”de där matcherna” är ett demonstrativt pronomen, och därför blir det inte ”dem där” även om matcherna är objekt i meningen.

En fotbollsintresserad kollega facebookade från en match, före pandemin, när man spelade matcher med publik. En annan kollega kommenterade: ”Du flänger fram och tillbaka på dem där matcherna!”

Någon påpekade att det borde stå ”de där matcherna” och en liten diskussion utbröt. Ska det inte vara dem när det är objekt? undrade någon. Men nej, inte den här gången.

Ett objekt är i grammatiska sammanhang det som någon gör något med. Blommor som man ställer i en vas, partier som man röstar på, matcher som man ser. Subjektet är den som ställer blommorna i vasen, röstar på ett parti, ser en match – den som gör det som meningen handlar om.

Dem hade varit rätt om det hade handlat om ett personligt pronomen, som när ”du åker och tittar på matcherna” blir ”du åker och tittar på dem”.

Personliga pronomen är olika beroende på om det gäller subjekt eller objekt. Om det ska vara jag eller mig, ni eller er, har de flesta koll på. Angående de och dem är däremot förvirringen stor. Det är inte så konstigt eftersom båda låter som dom i de allra flestas språk. Du kan läsa mer om det här, men kort: De såg oss och vi såg dem. De motsvarar vi och dem motsvarar oss. Det finns en typ av meningar där man kan använda vilket som, men nästan alltid är endera rätt, oftast de.

Men ”de här matcherna” är en annan sak. De där, den där och det där är demonstrativa pronomen, som används för att peka ut något. Liksom de här, den här och det här. Alltid de i plural, aldrig dem.

Hur vet man då om det är ett demonstrativt eller ett personligt pronomen man har att göra med? Ofta räcker det att titta efter om ordet efter de är här. ”De här matcherna”, det kan bara vara ett demonstrativt pronomen. Då ska det vara de, inte dem. Om inte här verkligen anger en plats, förstås.

– Var ska jag ställa blommorna?

– Ställ dem här.

Här och där i ett demonstrativt pronomen säger ingenting särskilt om var blommorna finns, det är bara ett sätt att peka ut dem extra tydligt. De här blommorna kan vara blommorna som vi ser eller blommorna som vi talar om. De där blommorna kan finnas var som helst, men vi vet ungefär vilka de är.

Det finns också ett annat de som aldrig blir dem, nämligen de som bestämd artikel: de partier som vi röstar på, de blommorna som står i den gula vasen. Det spelar ingen roll om ett sådant de är subjekt eller objekt, det ska alltid vara de.

Ett enkelt test som visar vilken sorts de man har är att översätta till engelska. Här duger Google Translate bra för det mesta. ”De här blommorna” blir ”these flowers”, ”de där partierna” blir ”those parties”. These och those är demonstrativa pronomen, alltså är de här det också. Så inget dem.

I ”the fun games”, ”the parties we vote for”, ”the flowers in the yellow vase” motsvaras de av the, som är en bestämd artikel, alltså det som skiljer the väldigt speciella match som vi åker och tittar på från a match, vilken som helst.

Om de däremot blir they eller them på engelska, då har du att göra med ett personligt pronomen:

– Hur var matcherna?

– De var spännande.

Här blir det ”they were exciting”, och då ska det vara de. Engelska they ska nämligen alltid vara de, och them ska alltid vara dem.

– Såg du matcherna?

– Nej, jag missade dem.

Såvida du inte översätter en text på afroamerikansk engelska, nordengelska eller vissa andra engelska dialekter och språkvarieteter. I låten Them there eyes är till exempel them there lika med those, som betyder de där. Bara för att krångla till något som kanske alldeles nyss blev klart och tydligt.