Radar · Miljö

Bekämpningsmedel i danskt vatten

Under flera år har danska miljöstyrelsen tillåtit kommuner att ha för höga mängder bekämpningsmedel i sitt vatten.

Den danska miljöstyrelsen har under flera år ignorerat kritik om höga halter bekämpningsmedel i danskt vatten. Trots att det strider mot EU:s direktiv har danska kommuner fått dispens.

Under sju år har miljöstyrelsen givit dispens till kommuner att överskrida EU:s gräns för pesticider (bekämpningsmedel) i sitt vatten. EU-kommissionen har flera gånger varit i kontakt med danska miljöstyrelsen och påpekat att halterna av pesticider bryter mot EU:s regler, något som miljöstyrelsen inte informerat kommunerna om.

Danmarks miljöminister, Lea Wermelin (S), menar att miljöstyrelsens hantering är djupt oroande och att det är helt obegripligt hur denna praxis har kunnat fortsätta i så många år.

– Min utgångspunkt är att den olovliga dispensen bör stoppas.

– Vi måste säkert kunna dricka vattnet som kommer från våra kranar. Och det måste finnas förtroende för att kraven för skydd av dricksvattnet är uppfyllda, säger Lea Wermelin.

Enligt Helle Raun Andersen, docent i miljömedicin vid Syddansk universitetet, är föroreningarna av grundvattnet större än man först antog. Det är dock svårt att säga hur skadliga ämnena är.

– Bekämpningsmedel är utformade för att döda levande organismer. Så de är per definition inte oproblematiska. Men vi vet inte hur farliga de är i de blandningar som finns, säger hon.

Danska miljöskyddsmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att de nu har informerat kommunerna om att undantagen inte överensstämmer med EU:s regler.