Radar · Nyheter

Bristande jämställdhet kostar EU miljarder

Ökad sysselsättning i mansdominerade branscher gör att kvinnor halkar efter i lönearbete i EU.

Klyftan mellan män och kvinnor när det gäller sysselsättning minskar inte längre i EU – och att kvinnor inte lönearbetar i lika stor utsträckning som män kostar unionen över 360 miljarder euro per år i förlorade skatteintäkter, enligt EU-myndigheten Eurofound. 

Sysselsättningsklyftan mellan män och kvinnor har slutat minska i EU, enligt Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound. Skillnaden mellan mäns och kvinnors lönearbete ligger sedan några år tillbaka på omkring 12 procentenheter, och myndigheten ser tecken på att klyftorna ökar.

– Europeiska arbetsmarknaden präglas fortfarande av stor segregation mellan olika sektorer. Att mansdominerade branscher som tillverkning, konstruktion och transport har återhämtat sig har bidragit till att skillnaderna mellan mäns och kvinnors sysselsättning har ökat under de senaste åren, säger Martina Bisello, Eurofounds forskningschef i en kommentar till resultaten. 

Kvinnor har alltså inte börjat lönearbeta mer i samma utsträckning.

Malta hade 2018 unionens största sysselsättningsglapp mellan män och kvinnor, på 22 procent, medan Litauen hade minst med drygt 2 procentenheters skillnad. Sverige hamnade på tredjeplats på listan över länder med minst sysselsättningsklyfta mellan könen, med drygt 4 procentenheters skillnad.