Glöd · Ledare

Var försiktig med övervakningsappar

Förra veckan lanserades en app – ”covid symptom tracker” – som redan efter några dagar har nått ut till 50 000 svenskar. Appen är framtagen av forskare vid Lunds universitet och följer samma struktur som många andra liknande appar i andra länder.

Efter att ha lämnat allmän information som ålder, vikt och underliggande sjukdomar rapporterar användaren varje dag in vilka symptom den upplever. Tanken är att man på det viset ska kunna följa hur stor risken för smitta är i olika delar av landet och hur den förändras, både över tid och till följd av ändrade regler.

Tanken är inte utan fördelar. Tvärtom möjliggör det här någon form av ”direktrespons” på lagar och föreskrifter som riksdag, regering och myndigheter hittills saknat. Men det kommer också med väldigt stora faror. 

Även om du görs anonym, och dina rörelser inte spåras som i vissa andra länder (till exempel Sydkorea) måste man tänka på att det är inte bara corona som har symptom och att vi genom historien sett många databaser som läckt. I slutändan behövs det bara att din telefon och dess trafik är övervakad eller att en databas läcker för att väldigt personlig information ska vara tillgänglig.

Men problemen är också på samhällsnivå. Det är inte bara för forskare och myndigheter som information om vilka sjukdomar och symptom som registreras i olika områden i Sverige (på postnummernivå) är intressant. Det är information som är högintressant för spelbolag och reklamfirmor som vill rikta sin reklam, men också för försäkringsbolag som vill styra sina försäkringar bättre. FHM har också avbrutit deltagande i liknande projekt med argumentet att riskerna är större än nyttan.

Det är frivilligt att delta, men tänk efter innan du gör det. För dina val nu kan ha större samhällskonsekvenser på sikt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV