Radar · Nyheter

Tullen får större befogenheter i jakt på droger

Tullverket får rätt att inleda förundersökning mot narkotikabrott.

Tullverket ska få rätt att inleda förundersökning av narkotikabrott. Det framgår av en lagrådsremiss från regeringen. Det är en utvidgning av tullverkets rätt att inleda förundersökning enligt smugglingslagen.

Om Tullverket utreder brott enligt den lagen och misstanke om smuggling av narkotika, dopningsmedel eller hälsofarliga varor uppstår, får även dessa brott omfattas av förundersökningen.

Det nya förslaget innebär också att åklagares befogenheter att ta hjälp av Tullverket utvidgas samt att verket får utökade befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti.